Elyaf Kullanımını, Geri Kazanımını ve Yeniden Kullanımını En Üst Düzeye Çıkarmak

Elyaf Kullanımını, Geri Kazanımını ve Yeniden Kullanımını En Üst Düzeye Çıkarmak Daha az doğal kaynak kullanarak yüksek kaliteli ürünler yaratmak için yeni elyaf hasatımızı ve elyaf yeniden kullanım kapasitemizi ve verimliliğimizi sürekli olarak geliştiriyoruz.

 

Geri kazanılmış elyaf pazarı güçlüdür ve 2008-2018 arasında yüzde 35 oranında büyümesi beklenmektedir. Bu pazar, hükümet talimatlarıyla değil, ekonomi tarafından yönlendirilmektedir. Geri kazanılmış elyaf, birçok üründe yeni ağaç elyafına düşük maliyetli bir alternatif olarak hizmet edebilir. Bugün dünya genelinde kâğıt yapımında kullanılan elyafın yarısından fazlası geri kazanılmış elyaftır.

Kâğıdın geri kazanılması ekonomik açıdan mantıklı olduğundan yüksek oranda gerçekleşir. Küresel olarak, kâğıdın yaklaşık yüzde 55'i geri kazanılıyor ve bazı ülkeler önemli ölçüde daha yüksek geri kazanım oranlarına sahip: Avrupa yüzde 71, Japonya yüzde 70 ve Amerika Birleşik Devletleri yüzde 64. Buna karşılık, ABD EPA, ABD'de plastiklerin yalnızca yüzde 9 oranında ve elektroniklerin yüzde 25 oranında geri kazanıldığını bildiriyor.

 

ABD'de ağaç elyafı geri kazanımı önemli bir çevresel başarı öyküsüdür. Elyaf Tedarik ve Geri Dönüşüm ekiplerimiz, geri dönüştürülebilir yeni malzeme kaynaklarını belirlemek ve yakalamak için üreticiler ve tedarikçilerle birlikte çalışarak bu başarıyı geliştirmeye devam ediyor.


Ekonominin ötesinde, ağaç elyafının atık yığınından geri kazanılmasının üç önemli faydası daha vardır. Birincisi, Asya’nın birçok bölgesi gibi, sürdürülebilir bir şekilde yönetilen ağaç tedariki bulunmayan dünyanın birçok bölgesinde yararlı ve gerekli ürünler yapmak için önemli bir ham madde sağlar.
İkincisi, ağaç elyafının bir katı atık sahasında son bulmasını önleyerek katı atık sahalarının ömrünü uzatır.

Bu, aynı zamanda, bir katı atık sahasında (oksijensiz) çürüyen kâğıdın oluşturduğu metan gazının önlenmesi anlamına gelir ki; metan güçlü bir sera gazıdır. (Oksijen bulunan bir ortamda çürüyen kâğıt CO2 yayar, ancak metan yaymaz).

Üçüncüsü, elyafın geri kazanılması, yeniden kullanıldığı anlamına gelir; bu, piyasa koşullarında etkin bir şekilde yapıldığında, hem çevresel hem de ekonomik anlamda mantıklıdır.

 

Geri Dönüşüm ve Genel Eğilimler

International Paper, dünyadaki en büyük ağaç elyafı kullanıcısıdır. Ağaç tedarikçilerimizin dikkatli yönetim uygulamaları ile sağlıklı ve sürekli bir ağaç tedarikine güveniyoruz ve geri kazanılan elyafı kullanıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde, her yıl 6 milyon tondan fazla geri kazanılmış elyafın toplanmasını, işlenmesini veya satışını gerçekleştiriyoruz; bu da bizi ülkedeki en büyük kâğıt geri dönüşümcülerinden biri yapıyor.

ip-keyart-RecycleSymbol_RGB

Geri dönüşüm

Vizyon 2020 Hedefi

İlerleme: OCC iyileşmesinde %50 artış

Belirtilen Hedef: Yeni kaynakları keşfederek ve kullanılabilir elyafı katı atık sahalarından kurtararak, eski oluklu kutuların (OCC) geri kazanımını %15 artırmak