İnsan Hakları Beyanı

International Paper'ın kendi yaptıkları ve değerleriyle bir örnek teşkil edip insan haklarına saygının desteklenmesine katkı verebileceğine inanıyoruz.

JumpingGirlTree

International Paper, tüm dünyada insan haklarını koruma ve ilerletme ilkesine bağlıdır. International Paper'ın insan haklarına verdiği önem İş Ahlakı Kurallarımız, IP Yolu ve kurumsal politikalarımızda açıkça görülür.  International Paper, BM İnsan Hakları Beyanı'nda ifade edilenler de dahil olmak üzere uluslararası insan hakları ilkelerine saygılıdır.  Bu nedenle International Paper, çocuk işçi istihdamına, zorla çalıştırmaya, fiziksel cezalandırmaya veya istismara göz yummaz.  Yasal çalışan hakları olan sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkını kabul ederiz.  Faaliyette bulunduğumuz her ülkenin istihdam kanunlarına uyarız ve birlikte iş yaptığımız şahıs ve kuruluşlardan da aynı şeyi bekleriz.  Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sunmaya büyük önem veririz.  Bu bağlamda tesislerimizi ilgili işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliklerine ve kanunlarına olduğu kadar çoğu zaman daha sıkı şartlar getiren kendi standartlarımıza da uygun şekilde işletiriz.

International Paper, en yüksek standartlarda iş ahlakı kurallarına sahip olduğunu kanıtlayan tedarikçilerle iş yapmak ister.  Önemli tedarikçilerimizin, kendimize uyguladığımız ve bizimle çalışan diğer firmalardan da uygulamasını beklediğimiz standartları anlamaları için gerekli adımları atarız.  İş yapma şeklimizi belirleyen davranış standartları, ilkeler ve prosedürler hakkında çalışanlarımızı düzenli olarak eğitiriz.

IP Foundation ve şirketin diğer yardım yatırımları, dünyanın dört bir yanında halkların gelişimini finanse eder ve şirketin insan hakları taahhüdünü güçlendirir.

İnsan haklarını korumanın devletin işi olduğuna inanmakla birlikte, International Paper'ın kendi yaptıkları ve değerleriyle bir örnek teşkil edip insan haklarına saygının desteklenmesine katkı verebileceğine de inanıyoruz.