Global Belgelendirme ve Tedarik Politikaları

Bu politikalar, belgelendirme ve sorumlu lif tedariki süreçlerinde uyguladığımız global ölçütleri ve prensipleri tanımlar.

CloseTree

Global Sorumlu Lif Tedariki Politikası

Orman alanlarının çevresel, sosyal ve ekonomik değerinin farkında olan International Paper, müşterilerin istediği ürünleri sunmaya önem verirken dünyanın doğal kaynaklarının sorumlu bir biçimde korunmasını da sağlar. Ürünlerimizin imalatında kullanılmak üzere odun lifi, geri dönüştürülmüş lif ve bitmiş kağıt satın alırız.  Dolayısıyla bu ürünlerin sorumlu olarak yönetilen ve hasat edilen odun lifi içerdiğinden emin olmak, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve ilgili diğer taraflara borcumuzdur.