Çevre, İşçi Sağlığı, İş Güvenlik ve Sürdürülebilirlik Politikası

Çevre, işçi sağlığı, iş güvenlik ve sürdürülebilirlik performansımızı sürekli olarak artırmak, gelecekteki iş başarımızın temel taşıdır ve IP Yolu açısından da çok büyük önem taşır.

Fall696px

International Paper, çevre, işçi sağlığı, iş güvenlik ve sürdürülebilirlik uygulamaları ve performansında mükemmellik ilkesine bağlıdır ve doğal kaynakları akıllıca yönetmek için sürekli olarak çalışır. Sağlık ve güvenliğin temel değerler olduğundan hareketle, dünya genelinde çalışanlarımız, yüklenicilerimiz ve ziyaretçilerimizle kazasız ve yaralanmasız iş yerleri tasarlamaya, işletmeye ve bu durumu kalıcı hale getirmeye gayret ediyoruz.

Sürdürülebilir uygulamalar faaliyetlerimizin temelini oluşturmakta olup, birçok ürünümüzün tasarlanması, üretimi, dağıtımı ve kullanımı süresince ve hizmet ömrünün sonunda bunların çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği üzerindeki etkilerini en aza indirmek için çaba gösteririz. İçinde faaliyet gösterdiğimiz, çalıştığımız ve yaşadığımız toplumlara, ormanlarımızı, tesislerimizi ve işletmelerimizi sorumluluk bilinciyle yöneteceğimize dair verdiğimiz söz de bunun bir parçasıdır.

International Paper, işini yaparken, müşterilerinin, tedarikçilerinin, hizmet sağlayıcılarının, yüklenicilerinin, müşterek teşebbüs ortaklarının ve diğer iş ortaklarının da etik iş davranışı konusunda kendisiyle aynı yüksek standartları paylaşmasını ister. International Paper, doğal kaynakların yenilikçi ve etik bir şekilde yönetilmesini savunur. Bize sorumluluk bilinciyle yetiştirilmiş lifler sunan tedarikçilerle işbirliği yapar; lif tedarik zincirimizi genel kabul görmüş standartlar uyarınca düzenli olarak sertifikalandırırız. Ormanlarla sınırlı kalmayan taahhüdümüz, imalat ve tedarik zincirinde mükemmelliği de kapsar.

Bu taahhütleri global çapta yerine getirmek için, yöneticilerimizi tüm çalışanlara şu konularda bağlılık kazandırmakla yükümlü tutuyoruz:

  • Geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere uyum;
  • Bu Politikanın, IP global EHS&S yönetim sistemlerinin ve performans standartlarının uygulanması;
  • EHS&S'de elde ettiğimiz değerlerin ve verdiğimiz sözlerle ilgili aldığımız yolun şeffaf biçimde rapor edilmesi.

Çevre, işçi sağlığı, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik performansımızı sürekli olarak artırmak, gelecekteki iş başarımızın temel taşıdır The IP Way - IP Yolu açısından da çok büyük önem taşır.