Politikalar ve Belgeler

120 yılı aşkın zamandır International Paper, doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesine öncülük etmektedir.

Sertifikalar

Ürünlerimizin başlıca malzemesi odun lifi olduğundan, çevresel mükemmellik taahhüdümüz doğal olarak ormanda başlar. Dünya genelindeki tesislerimizin sertifikalarını görüntüleyin.

 
FallTrees


İnsan Hakları Beyanı

International Paper'ın kendi yaptıkları ve değerleriyle bir örnek teşkil edip insan haklarına saygının desteklenmesine katkı verebileceğine inanıyoruz.

 
HumanRightsSmall


Global Belgelendirme ve Tedarik Politikaları

Bu politikalar, belgelendirme ve sorumlu lif tedariki süreçlerinde uyguladığımız global ölçütleri ve prensipleri tanımlar.

 
TreeCloseUpSmall


Çevre, İşçi Sağlığı, İş Güvenlik ve Sürdürülebilirlik Politikası

Çevre, işçi sağlığı, iş güvenlik ve sürdürülebilirlik performansımızı sürekli olarak artırmak, gelecekteki iş başarımızın temel taşıdır ve IP Yolu açısından da çok büyük önem taşır.

 
FallForestSmall


İklim Değişikliği Beyanı

International Paper, global iklim değişikliğinin getirdiği zorlukların üstesinden gelinebilmesi için dörtlü bir yaklaşımı benimser.

 
RiverSmall