Katı Atıklar

Etkin atık yönetimi, hem dünya standartlarında imalat hem de sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilmemiz için önemlidir.

2014’te, katı atıklar için gönüllü olarak bir sürdürülebilirlik hedefi belirledik. Kabul edilebilir global atık muamele uygulamalarının tanımlandığı global "Atık Yönetimi Performans Standardı" da bu yıl onaylandı. Şimdiden imalattan arta kalan atıkların yaklaşık yarısını olumlu olarak yeniden kullanıyoruz. Yeni benimsediğimiz katı atık sürdürülebilirlik hedefimizle de örtüşen bu yeni standartta, verimliliği en üst düzeye çıkarırken atık miktarını en aza indirmek için Üretimde Mükemmellik ilkelerinden yararlanılıyor.

2020'ye kadar %30'luk azalma zor bir hedef olarak görülüyor. Bunun nedeni, bu hedefe ulaşmak için gerekli kaynakların kısıtlı kalması ve  yararlı kullanımın, ekonomik bir yöntem olan atık depolama sahasında imhaya göre çoğu zaman daha maliyetli bir işlem olmasıdır.


Etkin atık yönetimi, hem dünya standartlarında imalat hem de sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilmemiz için önemlidir.


Sıfır atık yönetim hedefine ulaşılabilmesi için liderlik çok önemlidir. Atık miktarını mümkün mertebe azaltmak için verimliliğe ve geri dönüşüme önem veren büyük dönüştürme tesislerimizden bazıları, atık depolama sahalarına gönderilen imalat atıklarında sıfıra yakın düzeyleri denemiştir. Atık bileşenlerini ayıran yeni teknolojilerin maliyeti düştükçe, 'atık depolama sahalarına sıfır imalat atığı' hedefinin, selüloz ve kağıt fabrikaları için de uygulanabilir olması beklenmektedir.

2010 rakamlarıyla karşılaştırıldığında 2014'teki katı atık performansımız, hem üretilen atık (%7 daha az) hem de yararlı kullanılan atık miktarı (%50 iken şimdi %57) bakımından, operasyonlarımızdaki verimliliğin ne kadar arttığını göstermektedir. Revize edilen ve ilerleyişinin izlenmesi planlanan hedefin ölçütü, "üretilen her ton selüloz ve kağıt başına atık depolama sahasına gönderilen imalat atığı miktarındaki yüzde cinsinden azalma"dır. Bu bağlamda üretim, satışa uygun ürünü ifade eder.

2010'da "1000 metrik ton üretim başına metrik ton cinsinden atık depolama sahasına gönderilen imalat atığı" rakamı 66 iken 2014'te bu rakam 55'e düşmüştür. %17'lik bu düşüş, 2020'ye kadar %30 olarak belirlenen yeni hedefe doğru olumlu bir adımdır. Selüloz ve kağıt imalatından artan atık maddelerine yönelik saha uygulamalarının, 2020 senesi için belirlediğimiz 'atık depolama sahasına gönderilen atık miktarını azaltma' hedefine ulaşmamızda büyük rol oynayacağına inanıyoruz.