Emisyonların Azaltılması

Enerji azaltma projeleri, ekipman yükseltmeleri, süreç iyileştirmeleri ve yakıt değişimi yoluyla enerji kullanımımızı ve emisyonlarımızı sürekli olarak azaltıyoruz.

Hem hava hem de sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltma stratejimiz, operasyonlarımızda ve satın alınan enerji yönetimimizde sürekli iyileştirmelerle bağlantılıdır. Bu emisyonları, verimli üretim teknolojileri uygulayarak, enerji verimliliği iyileştirmelerine yatırım yaparak, yakıt değiştirerek ve fabrikalarımızı yenilenebilir biyokütle artıklarıyla ve daha az fosil yakıtla çalıştırarak azaltıyoruz. Daha az fosil yakıt kullanmak hem işletme maliyetlerimizi hem de sera gazı emisyonlarımızı azaltır.

Sera Gazı Emisyonu Azaltma

2020 yılı sonunda sera gazı emisyonlarını yüzde 20 azaltma hedefimiz hem Kapsam 1 hem de Kapsam 2 emisyonlarını içermektedir. Kapsam 1 emisyonları fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanırken, Kapsam 2 emisyonları satın aldığımız tesis dışı buhar ve elektrik üretiminden kaynaklanmaktadır. Kapsam 1 emisyonlarımız, International Paper'a ait olan ve işletilen katı atık sahalarındaki nispeten mütevazı ve sabit emisyonları da içermektedir.

Operasyonlar, ekipman, enerji verimliliği ve yakıt çeşitliliğindeki sürekli iyileştirmeler sayesinde, Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarında şirket genelinde önemli düşüşler sağladık. 2018'de Vizyon 2020 hedefimizi aşarak yüzde 21'lik bir düşüş sağladık ve iyileştirme projelerini değerlendirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz.
 

ip-keyart-GHGEmissions-RGB        

 Vizyon 2020 Hedefi

İlerleme: Sera gazı emisyonlarında %21 azalma

Belirtilen Hedef: Sera gazı emisyonlarını %20 azaltma (doğrudan ve dolaylı)

NOX, SO2 ve Diğer Hava Emisyonlarının Azaltılması

Enerji verimliliği projeleri, yakıt değişimi ve artan yasal gereklilikler, faaliyetlerimizden kaynaklanan toplam emisyonların önemli ölçüde azalmasına neden oldu. Hava emisyonlarında yüzde 10'luk azaltma hedefini kapsayan orijinal Vizyon 2020 hedefimizi aştık ve 2016'da hedefimizi yüzde 30'a çıkardık.

2010 referans seviyemizden toplam yüzde 46'lık bir azaltma için sülfür dioksitte (SO2) yüzde 62, azot oksitlerde (NOX) yüzde 36 ve partikül maddelerde (PM) yüzde 19 azaltma sağladık. Son beş yıldır, enerji verimliliği projeleri, yasal gereklilikler ve yakıt değişimi - özellikle kömür ve petrolden uzaklaşma - diğer hava emisyonlarında önemli azaltmalar ile sonuçlandı.
 

ip-keyart-AirEmissions2-RGB (2)

Hava emisyonları
2016 yılında yeniden düzenlendi

 

Vizyon 2020 Hedefi

İlerleme: Hava emisyonlarında %46 azaltma

Belirtilen Hedef: Hava emisyonlarını (PM, SO2, NOX) %30 oranında azaltma