Emisyonlar

2020'ye kadar sera gazı emisyonlarını %20 azaltma hedefimiz, Kapsam I ve Kapsam II emisyonlarının bir birleşimi olarak belirlendi.

International Paper'ın imalat işlemlerinde büyük miktarlarda enerji üretilir ve tüketilir. Bu da sera gazlarının da dahil olduğu atmosferik emisyonlara yol açar. Enerji verimliliğindeki artış, ürün yapımında kullandığımız enerji miktarını azaltarak daha az kaynak tüketimine ve daha az emisyona neden olur. Bu nedenle hava emisyonlarını azaltma stratejimiz, enerji yönetimimizle doğrudan ilişkilidir.

İmalat Kaynaklı

Sera gazı emisyonlarına etkimiz, üretim sürecinin çok öncesinde, ormanda başlar. Ağaçlar ve ormanlar büyürken atmosferdeki CO2'i alır ve onu ahşap biyokütlede depolanan organik karbona dönüştürür. Ağaçlar ölürken, çürürken ya da enerji için yakılırken depoladıkları karbonu salıverirler. Biyokütle, karbonu CO2 olarak salıverdiğinde karbon döngüsü tamamlanmış olur. Sürdürülebilir olarak yönetilen ormanlardan elde edilen odun biyokütleler enerji elde etmek için kullanıldığında, emisyonların atmosfer üzerinde olumlu ya da olumsuz etkisi olmaz. Bu durum karbon nötr olarak adlandırılır. International Paper, 2014'te yaklaşık 32 milyon metrik ton karbon nötr biyokütle CO2'si saldı. Biyokütle enerjisi kullanarak fosil yakıtlar gibi karbon yoğun kaynaklardan elde edilen emisyonları önlemiş oluyoruz.

Biyokütle kullanımının yanı sıra tesislerimizdeki elektrik ve buhar üretimi sayesinde, ihtiyaç duyduğumuz elektriğin önemli bir kısmını kendimiz üretebiliyoruz. Enerji ihtiyacımızı karşılamak için ek olarak yakıt satın alıyoruz. 41 fabrikamız, International Paper'ın toplam enerjisinin %95'inden fazlasını tüketirken saldığımız fosil yakıt bazlı sera gazlarının da %90'ını oluşturuyor.

Sera gazı emisyonlarımız Kapsam I veya Kapsam II sınıfına giriyor. Yanan fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonlar Kapsam I iken, tesis dışı yerlerde satın alınan elektriğin üretiminden kaynaklanan emisyonlar ise Kapsam II'dir. Kapsam I emisyonlarımızın içinde, International Paper'a ait ve onun tarafından işletilen atık depolama sahalarından kaynaklanan nispeten az ve stabil emisyonlar da vardır.

ip-keyart-AirEmissions2-RGB (2)        

2020 Goals


2020'ye kadar sera gazı emisyonlarını %20 azaltma hedefimiz, Kapsam I ve Kapsam II emisyonlarının bir birleşimi olarak belirlendi. Tesislerde sera gazı üretimimiz, 2015’te yüzde 1,5’lik küçük bir artış gösterse de aşağı yönlü bir seyir izliyor. Kapsam II emisyonlarımız, 2010 rakamlarına göre %15, geçen yıla göreyse %4 arttı. Referans değerlere göre Kapsam I ve II'nin toplam azalımı, 2014'te yaklaşık yüzde 16 olarak gerçekleşti.


Dönüştürme Kaynaklı

Kağıt veya selülozu ürettikten sonra ya müşterilerimize satarız ya da International Paper olarak kendimiz çeşitli ürünlere dönüştürürüz. Örneğin beyaz kağıt ruloları ya büyük baskı firmalarına satılır ya da kendi lokasyonlarımızda veya müşterilerimizin dönüştürme tesislerinde gereken boyutta kesilir. Layner karton, International Paper oluklu mukavva tesislerinde kargo kutuları yapmak için dönüştürülebilir ya da dönüştürme yapan diğer işletmelere satılabilir. Şirketimiz bünyesinde International Paper'ın 200'ü aşkın dönüştürme tesisi vardır.

Diğer Hava Emisyonları

Son birkaç yılda gerçekleştirdiğimiz yakıt değişimi (özellikle de kömür ve benzinden uzaklaşma), diğer hava emisyonlarımızda ciddi düşüşler elde etmemizi sağladı. Sülfür diyoksitte yüzde 31 azalma, parçacıklı maddede (PM) yüzde 14 azalma ve azot oksitlerinde yüzde 15’lik azalma ile hava emisyonları hedefimizde kriter olarak aldığımız kirleticilerde toplam %18 düşüş bunlara örnek olarak verilebilir.
 

Geçtiğimiz on yılda, enerji kullanımında, sera gazı emisyonlarında ve diğer hava emisyonlarında şirket genelinde ciddi düşüşlere imza attık. Global operasyonlarımızdan iyileştirme projelerini değerlendirip seçmeye devam ediyoruz.