Sorumlu Tedarik Zinciri

International Paper'ın global tedarik zinciri, dünyanın dört bir yanından ürün ve hizmet sunan 100.000'i aşkın tedarikçiden oluşur.

Yüz yılı aşkın süredir International Paper’ın odak noktasını insanlar ve değerler oluşturuyor. Bugün de çevresel ayak izimizi daha da iyi hale getirmek, stratejik ortaklıklarımızı güçlendirmek ve çevresel, sosyal ve finansal performansımız arasında denge sağlamak için yeni yollar ararken bu gelenekten kuvvet alıyoruz.

Verimli ve sorumlu bir tedarik zinciri, gerek faaliyetlerimizi destekleyen kaliteli hammadde ve hizmetler almamız, gerekse müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz açısından çok önemlidir. Tedarik zinciri, işletmemizin uzun ömürlü olması için de hayati önem taşır.

Önceliklerimiz şunlardır: 

  • Şeffaflığı ve sorumluluğu güçlendiren süreçler belirlemek veya mevcut süreçleri geliştirmek
  • Hukuki, etik ve ticari beklentiler belirlemek ve bunlara uyumu izlemek 
  • Tedarikçilerle birlikte işbirliğini, inovasyonu ve bilinçli iyileştirme çalışmalarını daha ileri taşımak
  • Tedarikçilerin risk değerlendirmelerini daha iyi hale getirmek için stratejik satın alma sürecimizi güçlendirmek
  • Satın alma ve tedarik personelimizle önemli eğitim çalışmaları yürütmek
  • Tedarikçilerimiz için eğitim çalışmaları başlatmak ve tedarik zincirimiz için ek kaynaklar yaratmak