Daha Sağlıklı Bir Ayak İzi Bırakmak

Sürdürülebilirlik stratejisi vizyonumuzun, misyonumuzun ve temel değerlerimizin vazgeçilmez bir unsurudur.

Sürdürülebilirlikle ilgili riskleri ve fırsatları, bugün ve gelecekte şirketimizi güçlendirmenin ve paydaşlarımıza değer katmanın yeni bir yolu olarak görürüz. International Paper olarak başarımızın temeli üretimde mükemmelliktir; ancak en değerli ilişkimiz, çalışanlarımızla olandır ve onların iş güvenlik ve refahını sağlamak her şeyden önce gelir. Kazaların hiç yaşanmadığı bir işyeri haline gelene kadar tatmin olmayacağız. Kazasız işyeri hedefimiz, International Paper olarak kendi inisiyatifimizle benimsediğimiz 12 sürdürülebilirlik hedefinden sadece biridir. Bu bölümde, daha çok imalatla ilgili hedeflerimize verdiğimiz önem ve bu doğrultuda atılan adımlar anlatılmaktadır.
 

International Paper'ın tüm faaliyetleri arasında çevreyi en fazla etkileyen faaliyet üretimdir. Bu nedenle verimlilik, enerji tüketimi, sera gazı emisyonları, su tüketimi, fire verilen lif miktarı, atıklar ve işyeri güvenliği bakımından imalat hedeflerimizi değerlendirerek kaydedilen aşamayı ölçeriz.