Enerji

International Paper olarak karbon ayak izimizi azaltmak ve enerji verimliliğimizi artırmak için sürekli çalışıyor ve bu konuya büyük önem veriyoruz.

International Paper'ın imalat işlemlerinde büyük miktarlarda enerji üretilir ve tüketilir.  10 yıldan uzun süredir International Paper olarak enerji verimliliğimizi artırmaya odaklanmış durumdayız. Önemli bir maliyet kalemi olan enerji kullanımını azaltmak, çevresel olduğu kadar finansal açıdan da mantıklı bir çabadır.  Son beş yıl boyunca, yıllık enerji alımlarımızı 14 trilyon BTU (İngiliz Isı Birimleri) oranında azaltmak için 424 milyon dolarlık yatırım yaptık. Bu enerji tasarrufu, 4.500 vagon kömür veya 125.000 nüfuslu bir orta batı kasabasının ısınmak için harcadığı enerjiye eşit. 

Enerji verimliliğindeki artış, ürün imalatında ihtiyaç duyduğumuz enerji miktarını azaltarak daha az kaynak tüketimine ve daha az emisyona neden olur.