Gezegen

Vizyon 2020 Hedefleri

İşletmemizin ihtiyaçları ile dünyanın ihtiyaçları arasında uyum sağlamamızın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz; bunun için sürdürülebilirliği sürekli olarak geliştirmekte ve bu alanda elde ettiğimiz başarılar ve karşılaştığımız güçlükler konusunda şeffaf olmakta kararlıyız. 2010 yılında, insanlar ve gezegen üzerindeki etkimizi daha iyi hale getirmek amacıyla 12 gönüllü hedef belirledik. 

2020 Hedefleri

Enerji Verimliliği

Enerji Verimliliği

Sera Gazı Emisyonları

Sera Gazı Emisyonları

Hava Emisyonları

Hava Emisyonları

Su Kullanımı

Su Kullanımı

Su Kalitesi

Su Kalitesi

Lif Sertifikası

Lif Sertifikası

Lif Verimliliği

Lif Verimliliği

Katı Atıklar

Katı Atıklar

Geri Dönüşüm

Geri Dönüşüm

Tedarik Zinciri

Tedarik Zinciri

İş Güvenlik

İş Güvenlik

Toplumsal Katılım

Toplumsal Katılım