Doğal kaynaklar hem şirketimizin hem de gezegenimizin geleceği için hayati önem taşır. Doğal kaynakların bilinçli bir şekilde yönetilmesini sağlayarak ve değer zincirimizdeki tüm unsurları geliştirerek, çevre için daha sağlıklı bir ayak izi bırakmak ve doğal sermayemizin uzun vadeli sürdürülebilirliğini desteklemek için sürekli olarak çalışıyoruz.

 

Gezegen

forest looking up 400 TR

Çevre üzerindeki etkimizi daha iyi hale getirmeye ve hem doğal sermayemizin hem de işletmemizin uzun vadeli sürdürülebilirliğini desteklemeye devam edeceğiz. Uzun vadeli stratejimizin gelecekte de çalışanlarımız, müşterilerimiz, bağlı olduğumuz toplumlar, hissedarlarımız ve gezegenimiz için değer yaratmayı sürdüreceğine gönülden inanıyorum.”

Mark Sutton
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

İnsanlar ve gezegen üzerindeki etkimizi daha iyi hale getirmek amacıyla 2010 yılını başlangıç noktası alarak 12 gönüllü hedef belirledik. Son beş yılda Vizyon 2020 Hedeflerimize yönelik önemli ilerleme kaydettik: Sera gazı emisyonlarını ve çöp sahalarına giden atıklarımızı azalttık, su kalitesini ve enerji verimliliğini iyileştiren adımlar attık ve tedarik zincirimizin şeffaflığını artırdık. Bu projeler sadece global çevre üzerindeki etkimizi iyileştirmekle kalmıyor, maliyetleri ve riskleri azaltmamıza da yardımcı oluyor.