Kağıt Yapımı, Kutu Yapımı ve Geri Dönüşüm Posterleri

Zaman içinde işlemler mükemmelleştirilerek verimlilik artırılmış ve böylece daha iyi ve daha güçlü kağıtlar elde edilmiştir. Modern Kağıt Yapımı Süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

İlk kağıt yapımı, papirüs sapından elde edilen liflerin preslenerek yaprak haline getirildiği antik Mısır'a kadar uzanır.  Zaman içinde işlemler mükemmelleştirilerek verimlilik artırılmış ve böylece daha iyi ve daha güçlü kağıtlar elde edilmiştir.  Bugün International Paper'da kağıt yapımı, etkin kombine ısı ve enerji teknolojilerinin kullanıldığı, yakıt olarak da biyokütleden yararlanılan karmaşık bir süreçtir.
spacer