Şirket

Çevre Postası

Çevre Postası (Environmental Post) yayını, sürdürülebilir orman yönetimi, çevresel sertifikasyonlar ve çevreyle ilgili gündemdeki konuları ele almaktadır. 

Çevresel taahhütlerimizin önemli bir parçası da paydaşlarımızla; yani çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumlar, kamu görevlileri ve hissedarlarla iletişimimizdir.

Yılda bir kez yayınlanır.  
spacer