Şirket

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulunun sorumlulukları, görevleri ve yetkileri, kurulun tamamı tarafından onaylanan ve her sene gözden geçirilip yayınlanan yıllık komite bildirgelerinde açıklanır.

Denetim ve Finans Komitesi 

Başkan: Ray G. Young

Denetim ve Finans Komitesinin diğer üyeleri Christopher M. Connor, Ahmet C. Dördüncü, Jacqueline C. Hinman ve Jay L. Johnson.

Denetim ve Finans Komitesinin beş üyesi, SEC tarafından tanımlandığı üzere "denetim komitesi finans uzmanı" yetkilerine sahiptir.

 

Yönetişim Komitesi

Başkan:  Jay L. Johnson

Yönetişim Komitesinin diğer üyeleri William J. Burns, Ilene S. Gordon, Clinton A. Lewis, Jr., Kathryn D. Sullivan ve J. Steven Whisler'dır.

 

Halkla İlişkiler Politikası ve Çevre Komitesi 

Başkan: David J. Bronczek

Halkla İlişkiler Politikası ve Çevre Komitesinin diğer üyeleri William J. Burns, Ahmet C. Dördüncü, Jacqueline C. Hinman, Clinton A. Lewis, Jr., ve Kathryn D. Sullivan'dır.

 

İcra Kurulu 

Başkan: Mark S. Sutton

İcra Kurulunun diğer üyeleri David J. Bronczek, Ilene S. Gordon, Jay L. Johnson, J. Steven Whisler ve Ray G. Young'dır.

 

Management Development and Compensation Committee

Başkan: J. Steven Whisler

Yönetim Geliştirme ve Ödenek Komitesinin diğer üyeleri David J. Bronczek, Christopher M. Connor, Ilene S. Gordon ve Ray G. Young'dır.