Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulunun sorumlulukları, görevleri ve yetkileri, kurulun tamamı tarafından onaylanan ve her sene gözden geçirilip yayınlanan yıllık komite bildirgelerinde açıklanır.

Denetim ve Finans Komitesi 

Başkan: Ray G. Young

Denetim ve Finans Komitesinin diğer üyeleri Christopher M. Connor, Ahmet C. Dördüncü, Anders Gustafsson ve Jacqueline C. Hinman.

Denetim ve Finans Komitesinin dört üyesi, SEC tarafından tanımlandığı üzere "denetim komitesi finans uzmanı" yetkilerine sahiptir.

 

Yönetişim Komitesi

Başkan: Ilene S. Gordon

Yönetişim Komitesinin diğer üyeleri Clinton A. Lewis, Jr., Kathryn D. Sullivan ve J. Steven Whisler'dır.

 

Halkla İlişkiler Politikası ve Çevre Komitesi 

Başkan: Kathryn D. Sullivan

Halkla İlişkiler Politikası ve Çevre Komitesinin diğer üyeleri Ahmet C. Dördüncü, Anders Gustafsson ve Clinton A. Lewis, Jr.'dır.

 

İcra Kurulu 

Başkan: Mark S. Sutton

İcra Kurulunun diğer üyeleri Christopher M. Connor, Ilene S. Gordon, Kathryn D. Sullivan ve Ray G. Young'dır.

 

Management Development and Compensation Committee

Başkan: Christopher M. Connor

Yönetim Geliştirme ve Ödenek Komitesinin diğer üyeleri Ilene S. Gordon, Jacqueline C. Hinman, J. Steven Whisler ve Ray G. Young'dır.