Yönetişim Belgeleri 

International Paper olarak hedeflerimize iyi bir kurumsal yönetişim temelinde ulaşmaya çalışıyoruz.

Kuruluş Belgesi

International Paper Company’nin Kuruluş Belgesi, 23 Haziran 1941’de New York Eyalet Sekreterliği’nde kayda geçirilmiş olup, son değişiklik, yeniden bildirim ve kayıt işlemi 17 Mayıs 2013’de yapılmıştır.

Şirket Yönetmelikleri

9 Şubat 2016'da değiştirilmiş haliyle International Paper Şirketi Yönetmelikleri.

International Paper Kurumsal Yönetişim Yönergeleri

Şirketin Kurumsal Yönetişim Yönergeleri, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olup, komite bildirgeleri, Yönetim Kurulu tarafından uygulanan süreç ve prosedürler ve Yönetim Kurulu politikaları ile birlikte International Paper yönetişim çerçevesini oluştururlar.

İlişkişili Kişilerle İşlem Politikası

Yönetim Kurulumuz, şirketimizin İş Ahlakı Kurallarının ayrılmaz bir parçası olan Çıkar Çatışması Politikasını hayata geçirmiştir. Bu politika, şirketimizde görev yapan tüm direktörler, yetkililer ve çalışanlar için geçerlidir. Buna ek olarak Yönetim Kurulumuz, 2007'de şirketimizdeki direktörlerin ve üst düzey yetkililerin bazı işlemlerinin gözden geçirilmesini ve onaylanmasını düzenleyen İlgili Kişilerin İşlemleri Politikasını hayata geçirmiştir.

Guidelines of Audit & Finance Committee for Pre-approval of Independent Auditor Services

Yöneticiliğe Uygunluk Kriterleri ve Bağımsızlık StandartlarıPolitik olarak Yapılan Bağışların Açıklanması