Şirket

International Paper Hakkında

24 farklı ülkede görev yapan 55.000 çalışanımızla, dünyanın lider ambalaj, kağıt ve selüloz üreticilerinden biriyiz. Her gün milyonlarca insanın güvenerek kullandığı geri dönüştürülebilir ürünler üretmek için yenilenebilir kaynaklardan bilinçli bir şekilde faydalanırız.

Başarılı ve saygın bir işletme olma ortak ilkemiz çerçevesinde güvenli ve sürdürülebilir faaliyetler yürütür, tüm kaynaklarımızı bilinçli bir şekilde kullanır ve hem çalışanlarımıza hem de içinde yaşayıp faaliyet gösterdiğimiz toplumlara güç kazandırırız. Hizmet verdiğimiz global pazarlarda bir yandan müşterilerimizin değişen taleplerine uyum sağlarken diğer yandan da vizyonumuza, misyonumuza ve değerlerimize bağlı kalabilmek bizim için bir gurur kaynağıdır. Doğru işleri, doğru şekilde ve doğru nedenlere dayanarak yaparız ve buna IP Tarzı deriz.

IP Tarzı; çalışanlar ve toplumlarla ilişkilerimiz, çevre üzerindeki etkimiz ve işletmemizin gelecek nesillerdeki başarısı için attığımız adımlar dahil, yaptığımız her şeye yön verir.

International Paper Değerleri

Liderlik
Şirketin her kademesinde güçlü liderliğe verdiğimiz önem, hem çalışanlarımıza, hem müşterilerimize, hem bağlı olduğumuz toplumlara, hem de paydaşlarımıza fayda sağlayan olumlu ve kapsayıcı bir kültür yaratır.

İş Güvenliği
En önemli başarı ölçütümüz, tüm çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin her gün evlerine sağ salim dönmelerini sağlamaktır. Kazasız faaliyetler yürütme hedefimize ulaşmak için güvenli çalışma koşulları ve güvenli ekipmanlar sunmalı ve herkesin güvenli davranışlar sergilemesini sağlamalıyız.

Sorumluluk
Şirketimizin başarısını sürdürmesinden, mesai arkadaşlarımızın ve komşularımızın güvenliğinden ve doğal kaynakların bilinçli bir şekilde kullanılmasından sorumluyuz. En büyük önceliği sağlığa ve iş güvenliğine veriyoruz ve tedarik zincirimizi güvenli ve bilinçli bir yaklaşımla yönetiyoruz.

Topluluk
Dünyamızı daha iyi bir yer haline getirmek istiyoruz. Komşuluk ilişkilerimizde sorumluluk sahibi, çevreye karşı koruyucu ve üyesi olduğumuz; içinde çalışıp yaşadığımız toplumlar için faydalıyız. Ortak doğal kaynaklarımızın gelecek nesillere de hizmet etmesini sağlamakla ve bağlı olduğumuz toplumların iyiliği için çalışmayı sürdürmekle sorumluyuz.

Dürüstlük
Etik davranışlar sergilemek ve kişisel dürüstlükten ödün vermemek ilkemizdir. Faaliyetlerimizi düzenleyen mevzuat ve yönetmeliklerin hem lafzına hem de ruhuna bağlı hareket ederiz. Verdiğimiz sözleri tutar ve yaptığımız her şeyin hesabını veririz.