Sağlık & Güvenlik

Hiçbir şey çalışanlarımız, yüklenicilerimiz ve ziyaretçilerimizin güvenliğinden daha önemli olamaz.

Sutton

“En önemli sorumluluğumuz, International Paper için çalışan herkesin her günün sonunda evine sağ salim varmasını sağlamaktır.”

Mark Sutton
Başkan ve CEO

International Paper olarak bizim için iş güvenliği temel bir değerdir. 53.000 çalışanımızın hepsi aynı hedefi paylaşır: Kendilerinin ve çevrelerindeki herkesin her günün sonunda evlerine sağ salim varmasını sağlamak. Hiçbir işimiz, bir çalışanımızın, yüklenicimizin veya ziyaretçimizin yaralanma riski almasına değecek kadar önemli değildir.

İş güvenliğinde ilkemiz nettir: Daima, tüm kurallara uymak. Tüm çalışanlarımızdan iş koşullarının güvenli olduğundan ve hem kendilerinin hem de çevrelerindekilerin güvenli davranışlar sergilediklerinden emin olmalarını bekleriz.

Her ne kadar ciddi yaralanmaların sayısını önemli ölçüde azalttıysak da, henüz dünya genelindeki faaliyetlerimizde kaza sayısını sıfıra indirme hedefimize ulaşabilmiş değiliz. Tüm kazaların önlenebileceğine inanıyoruz ve özellikle hayatı olumsuz etkileyen yaralanmalara ve ölümlü kazalara (”LIFE” kazası dediğimiz vakalara) odaklanıyoruz. İş güvenliği konusunda bilinç kazandırmak, olası tehlikeleri tespit edip ortadan kaldırmak ve herkesin emniyetli davranışlar sergilemesini ve daima tüm kurallara uymasını sağlamak için geniş kapsamlı sağlık ve iş güvenliği programları uygulamayı sürdürüyoruz. Tüm çalışanlarımız, yüklenicilerimiz ve ziyaretçilerimize “önce emniyet” zihniyetini aşılamak için gayret ediyoruz.

LIFELogo

Yaklaşımımız

Sağlık ve iş güvenliğine yönelik yaklaşımımız yedi temel öğeden oluşuyor:

  1. Yıllık Planlar - Güvenlik önceliklerini ele almak amacıyla tüm işletmeler ve tesisler için planlar geliştirip uyguluyoruz. Bu planlar; tesis iş güvenliği denetimleri, davranışa dayalı iş güvenliği gözlemleri ve  kayba ramak kala raporları ve iş güvenliği olayları trend analizi gibi kilit göstergelerden öğrenilen derslere dayanır.
  2. Kurumsal Standartlar - Sağlık ve iş güvenliği tehlikelerini tespit edip ortadan kaldırmaya yönelik global iş güvenliği düzenlemeleri geliştirip hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Felsefemiz global olarak aynı beklentileri, standartları ve süreçleri paylaşan tek bir şirket olmaktır.
  3. Çalışanların Katılımı ve Bağlılığı - LIFE programımızın başarısı çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin ve ziyaretçilerimizin bu programa tam bir bağlılık göstermesine bağlıdır. Çalışanların emniyetli koşulları ve davranışları sahiplenmeleri, faaliyetlerin kazalardan arındırılması için çok önemlidir.
  4. Liderlik - Üst düzey yöneticilerimiz iş güvenliği programlarımıza bilfiil katılımda bulunmak suretiyle LIFE programına ve diğer yüksek profilli iş güvenliği girişimlerine gereken vurguyu yapmaktadırlar. Süpervizörlerimizden seçilmiş yetkililerimize kadar her düzeyden yöneticilerimiz, faaliyetlerin güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktan sorumludur.
  5. Ölçüm Değerleri, Hedef Belirleme ve Sorumluluk - Faaliyetlerimizde güvenliği sağlamak amacıyla tüm ekiplerimiz için yıllık iş güvenliği hedefleri belirliyoruz.İş güvenliği ile ilgili olayları ve kıl payı kurtulma vakalarını derhal ve tutarlı bir şekilde rapor edip öğrendiğimiz dersleri ve örnek uygulamaları global olarak paylaşıyoruz.
  6. Risklerin Ortadan Kaldırılması - Güvenli olmayan şartları ve davranışları belirlemek ve ortadan kaldırmak için risk değerlendirmelerinden ve güvenli davranış denetimlerinden faydalanıyoruz. Çalışanlarımızın bu süreçlere katılımını sağlayıp giderilmesi gereken riskli koşulları ve davranışları tespit etmek için farklı görevlerdekiekiplerden yardım alıyoruz.
  7. Eğitim ve Bilinçlendirme - Herkesin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için çalışanlarımızı ve yüklenicilerimizi gereken bilgi ve becerilerle donatmak amacıyla düzenli olarak iş güvenliği eğitimleri veriyoruz. En önemlisi de, tüm çalışanlara ve yüklenicilere güvensiz koşullar veya davranışlar gözlemlemeleri halinde yapılan işi derhal durdurma yetkisi veriyoruz.