Employee Relief Fund

Employee Relief Fund, hortum, yangın ya da sel gibi doğal felaketlerden etkilenen çalışanları desteklemek adına International Paper tarafından kuruldu. Bu fon ayrıca, çalışanları etkilesin ya da etkilemesin, dünya çapındaki doğal felaketlere katkıda bulunmak için çalışanların kaynak topladığı bir havuz işlevi de görüyor.

Ülke ya da sınır tanımaksızın, insanların hayatları, çoğu zaman hiçbir uyarı işareti olmadan ansızın tersine dönebiliyor. 1990'ların sonlarında Franklin, Virginia ve Tarboro, North Carolina'yı teslim alan sellerde ve güneydoğu eyaletleri boyunca International Paper çalışanlarının yaşadığı bölgeleri vuran hortumlarda bunun böyle olduğunu gördük.  Şirketin her kademesinden çalışanlar yardım etmek istemiş, ancak nereden başlayacaklarını bilememişlerdi. Bu deneyimin ardından ERF (Employee Relief Fund), çalışanlarımızın dünyanın her yerindeki felaketzedelere yardımda bulunabilmesi için resmen Eylül 2001'de kuruldu.

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan ERF'in başlıca amacı, evi doğal felaketlerden hasar görmüş International Paper çalışanlarına destek olmak ve zor durumda kalanların temel ihtiyaçlarını karşılayıp geçici yardımlarda bulunmaktır. Bu amaca yalnızca International Paper'ın ya da ona bağlı yan şirketlerin tam zamanlı çalışanlarıyla sınırlı bir bağış süreciyle ulaşılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışanların ödediği katkı payları vergiden düşülebilmekte ve yardım amaçlı bağışlar vergiden muaf tutulmaktadır. Şirketimiz çalışanların katkı paylarını kuruşu kuruşuna kayıt altında alarak çalışanlarımızın cömertliğinden en iyi şekilde faydalanılmasını sağlamaktadır.

Çalışanlara yapılan yardımların yanı sıra ERF, çalışanları etkilesin ya da etkilemesin, dünya çapındaki felaketlere katkıda bulunmak için çalışanların kaynak topladığı bir havuz işlevi de görmektedir. Çalışanların yardım gönderebilmesi için şirketimizin ERF'yi devreye soktuğu 11 Eylül Saldırıları, 2005'teki Katrina Kasırgası, 2008'deki Çin Depremi ve 2011'deki Güneydoğu Asya Tsunamisi bu gibi durumlara örnektir. ERF yardımları topladıktan sonra, bu yardımları ihtiyaç sahiplerine en iyi şekilde ulaştıracak ortağı seçmektedir. İster yerel ister küresel ölçekte olsun, ERF, International Paper'ın ve çalışanlarının, yıkıma uğramış ailelere umut olmak için el ele vermesini sağlayan bir yoldur. Employee Relief Fund hakkında daha fazla bilgi edinmek ya da bağış yapmak için lütfen www.ipemployeerelief.org