Produkty

IPPS_2017_baner_972x350_v02

Konkurs dla producentów opakowań wykonanych z tektur Arktika i Alaska Plus.

Szukamy opakowań wyróżniających się na tle innych, które ukazują możliwości tworzenia ciekawych, nowoczesnych rozwiązań przy użyciu tektur Arktika i Alaska Plus. W naszym konkursie premiujemy opakowania, które ukazują możliwości zrównoważonego rozwoju technologicznego i ekologicznego jakie daje zastosowanie tektury, innowacyjne pomysły zastąpienia tekturą innego materiału, praktyczne rozwiązania dla opakowań przyszłości oraz spójne podejście do wzornictwa i funkcjonalności.

Chcemy promować i nagrodzić najlepszych wykonawców ukazując ich jako liderów produkcji opakowań w danym segmencie.


Zasady:

  • Zgłoszenia przyjmujemy: od 01 lipca 2017r. do 15 października 2017r.
  • Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie do 5 opakowań (zgłoszeń) w każdej kategorii.
  • Wymagania konkursowe dla opakowania:
  1. Wyprodukowane i wprowadzone na rynek w: 2016 lub 2017 roku.
  2. Opakowanie należy przesłać w formie w jakiej dopuszczone jest do sprzedaży i trafia do użytkownika końcowego tj. zamknięte lub zaklejone, zafoliowane, zabezpieczone, hologramem etc.
  • Opakowania konkursowe w liczbie 3 sztuk, powinny być doręczone na adres:

International Paper Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 65/79 pokój 16-29
00-679 Warszawa
z dopiskiem „International Paper Packaging Star 2017”

  • Do opakowań należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Deklarację Uczestnika Konkursu oraz Zgodę Właściciela Marki umieszczone w sekcji „Materiały do pobrania”.Do zgłoszenia należy także załączyć zdjęcie lub grafikę zgłaszanego opakowania w formacie .jpg lub .tiff  300 dpi na dysku usb, płycie CD lub przesłać je na adres paperboard@ipaper.com

Nagroda główna

Tytuł ZWYCIĘZCA INTERNATIONAL PAPER PACKAGING STARS 2017

Statuetka dla Uczestnika zgłaszającego zwycięskie Opakowanie wręczona podczas Gali Konkursowej w styczniu 2018r.

Reklama Prasowa w dowolnie wybranym magazynie lub gazecie – wartość publikacji do 5 000 zł.

Profesjonalny Kurs Grafiki Komputerowej o wartości do 3500 zł.

IPPS_2017_zwyciezca_logo_01

Wyróżnienia

Tytuł LAUREAT INTERNATIONAL PAPER PACKAGING STARS 2017

Dyplomy pamiątkowe dla Uczestników zgłaszających wyróżnione  Opakowania

ipps_2017_laureat_logo_01