Maksymalizacja wykorzystania, odzysku i ponownego wykorzystania włókna

Nieustannie doskonalimy produkcję nowego włókna oraz naszą zdolność do jego ponownego wydajnego wykorzystania, aby tworzyć wysokiej jakości produkty przy mniejszym zużyciu zasobów naturalnych.

Rynek odzyskanego włókna jest silny i oczekuje się 35-procentowego wzrostu w latach 2008–2018. Rynek ten nie jest napędzany przez mandaty rządowe, ale przez ekonomię. Odzyskane włókno może służyć jako tania alternatywa dla nowego włókna drzewnego w przypadku wielu produktów. Obecnie ponad połowę włókna wykorzystywanego do produkcji papieru na całym świecie stanowi włókno z odzysku.

W związku z tym, że odzyskiwanie papieru jest ekonomicznie uzasadnione, dzieje się to bardzo często. Na całym świecie, około 55% papieru to papier z odzysku, a niektóre kraje mają znacznie wyższe wskaźniki odzyskiwania: Europa, 71%; Japonia, 70%; i Stany Zjednoczone, 64%. Dla porównania amerykańska agencja EPA podaje, że w Stanach Zjednoczonych odzyskuje się tylko 9% tworzyw sztucznych i 25% elektroniki.


Odzyskiwanie włókna drzewnego w Stanach Zjednoczonych stanowi przykład znaczącego sukcesu ekologicznego. Nasze zespoły ds. pozyskiwania i recyklingu włókna nieustannie pracują na ten sukces, współpracując z wytwórcami i dostawcami w celu identyfikacji i pozyskania nowych źródeł materiałów nadających się do recyklingu.


Poza kwestią ekonomiczną odzyskiwanie włókna drzewnego ze strumienia odpadów ma trzy inne ważne zalety. Po pierwsze, dostarcza kluczowy surowiec do produkcji użytecznych, niezbędnych produktów w regionach świata, które nie mają łatwego dostępu do źródła ekologicznego drewna, jak wiele części Azji.

Po drugie, sprawia, że włókno nie ląduje na składowisku odpadów, wydłużając jego żywotność. Oznacza to również brak metanu, który wytworzyłby się w przypadku rozkładu papieru na składowisku odpadów (bez tlenu); metan jest szkodliwym gazem cieplarnianym. (Papier rozkładający się w obecności tlenu emituje CO2, ale nie metan).

Po trzecie, odzyskiwanie włókna oznacza jego ponowne wykorzystanie; gdy odbywa się to sprawnie, w warunkach rynkowych, jest to zarówno ekologicznie, jak i ekonomicznie uzasadnione.

Recykling i ogólne trendy

International Paper jest największym pojedynczym użytkownikiem włókna drzewnego na świecie. Polegamy na zdrowych, ciągłych dostawach drewna dzięki starannym praktykom zarządzania naszych dostawców i korzystamy z włókna, które zostało odzyskane. W Stanach Zjednoczonych odzyskujemy, przetwarzamy lub umożliwiamy sprzedaż ponad 6 milionów ton odzyskanego włókna rocznie, co czyni nas jednym z większych podmiotów zajmujących się recyklingiem papieru w kraju.

ip-keyart-RecycleSymbol_RGB

Recycling

Cel do 2020 roku

Postęp: 50% wzrost odzysku OCC

Zadeklarowany cel: Zwiększenie odzysku starych pojemników z tektury falistej (old corrugated container, OCC) o 15% poprzez odkrywanie nowych źródeł i pozyskiwanie użytecznego włókna przed tym, nim trafi na składowisko odpadów