Wspieranie ekosystemów leśnych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić trwały pozytywny wpływ na ekosystemy leśne, promować odpowiedzialne praktyki zarządzania lasami i inwestować w długoterminową zrównoważoną gospodarkę kapitałem naturalnym.

Wiemy, że największy wpływ możemy osiągnąć dzięki współpracy. Współpracujemy z dostawcami, wykonawcami, prywatnymi właścicielami ziemskimi i innymi kluczowymi interesariuszami w celu rozwoju zrównoważonej gospodarki leśnej, walki z nielegalnym wyrębem i wylesianiem oraz wsparcia zdrowia lasów gospodarczych.

World Wildlife Fund (WWF)

International Paper dołączyła do Globalnej Sieci ds. Lasów i Handlu pod auspicjami WWF (Global Forest & Trade Network, GTFN), która koncentruje się na eliminacji nielegalnych wyrębów i usprawnianiu ekologicznej i odpowiedzialnej społecznie gospodarki leśnej. 

National Fish and Wildlife Foundation (NFWF)

Powołana przez Kongres w 1984 roku, National Fish and Wildlife Foundation (NFWF), chroni i przywraca gatunki ryb, dzikich zwierząt, roślin oraz ich siedliska w Stanach Zjednoczonych. Współpracując z partnerami federalnymi, korporacyjnymi i indywidualnymi, NFWF finansowała ponad 4500 organizacji i przeznaczyła ponad 3,8 miliarda dolarów na projekty ochrony przyrody.

Od 2013 roku zainwestowaliśmy 7,5 miliona dolarów w Forestland Stewards, partnerstwo między International Paper a National Fish and Wildlife Foundation (NFWF), którego celem jest przywrócenie, ochrona i wzmocnienie lasów na południowo-wschodnim terytorium Stanów Zjednoczonych. Przez ponad pięć lat NFWF korzystała z naszej inwestycji, aby generować równoważne wkłady, co przełożyło się na całkowity wpływ na ochronę przyrody w wysokości około 32 milionów dolarów. Nasz wkład pomaga w przywróceniu populacji dzięcioła skromnego, zagrożonego gatunku, który zapewnia siedliska innym dzikim zwierzętom i przyczynia się do ogólnego zdrowia ekosystemów leśnych.

Carolinas Working Forest Conservation Collaborative

Połączyliśmy siły z American Forest Foundation (AFF), The Procter & Gamble Company (P&G) i 3M Company w celu utworzenia Carolinas Working Forest Conservation Collaborative, wspólnej inicjatywy na przybrzeżnych terenach Karoliny Północnej i Południowej, której celem jest edukacja i zaangażowanie prywatnych właścicieli lasów w zrównoważoną gospodarkę leśną, certyfikację lasów, wspieranie siedlisk zagrożonych gatunków oraz ochronę lasów łęgowych. W ciągu trzech lat International Paper, P&G i 3M Company wspólnie przekażą AFF 285 000 dolarów w celu wdrożenia strategicznych działań w zakresie zaangażowania właścicieli ziemskich na przybrzeżnych terenach Karoliny Północnej i Południowej. Mamy nadzieję, że przynajmniej 160 właścicieli ziemskich wdroży praktyki zrównoważonego rozwoju lasów gospodarczych. Będzie to stanowić co najmniej 13 000 akrów lasów gospodarczych w pobliżu naszych zakładów.

The Nature Conservancy

Współpracujemy z The Nature Conservancy nad opracowaniem Naturalnych rozwiązań klimatycznych, technik ochrony, przywracania i udoskonalonej gospodarki leśnej, które zwiększają magazynowanie dwutlenku węgla i zmniejszają emisję gazów cieplarnianych w zarządzanych krajobrazach leśnych. Nasza współpraca wspiera jej inicjatywę pozyskiwania węgla przy wywieraniu ograniczonego wpływu na środowisko (Reduced-Impact Logging for Carbon, RIL-C) w Indonezji i Gabonie, gdzie opracowuje ona zestaw praktyk naukowych, które równoważą potrzeby ekonomiczne społeczności leśnych z celami środowiskowymi. RIL-C może do 50% ograniczyć emisję CO2 przy leśnej gospodarce komercyjnej.