Certyfikacja zasobów leśnych i włókna drzewnego

Zdajemy sobie sprawę, że promowanie odpowiedzialnej gospodarki stanowi jeden z kluczowych sposobów na ochronę globalnych obszarów leśnych i zapewnienie ekologicznych dostaw włókna drzewnego dla naszych potrzeb biznesowych.

Na całym świecie przestrzegamy polityki certyfikacji oraz a polityki odpowiedzialnego pozyskiwania włókna drzewnego, które dotyczą pozyskiwania włókna oraz praktyk certyfikacji lasów i włókna poprzez przestrzeganie rzetelnych standardów niezależnych instytucji certyfikujących. Są to: Forest Stewardship Council® (FSC®), Program Zrównoważonego Zarządzania Zasobami Leśnymi (PEFC) oraz krajowe normy uznawane przez PEFC, między innymi American Tree Farm System® (ATFS) oraz Inicjatywa Zrównoważonego Leśnictwa® (SFI®) w Stanach Zjednoczonych, a także Certificacão Florestal (CERFLOR) w Brazylii. Wszystkie obszary leśne, które dzierżawimy, posiadamy lub którymi zarządzamy w Brazylii i Rosji są certyfikowane zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi normami w zakresie gospodarki leśnej.

Ponad 90 procent włókna pozyskiwanego przez International Paper w Stanach Zjednoczonych pochodzi z lasów stanowiących własność prywatną, z czego większość to niewielkie lasy będące własnością rodzinną. Pozyskanie nowych źródeł włókna certyfikowanego przez strony trzecie nie jest prostym zadaniem. Właściciele mogą niechętnie podejmować dodatkowe zobowiązania i koszty związane z certyfikacją swojej własności. Nasza strategia polega na bezpośredniej współpracy z dostawcami i właścicielami gruntów, aby zachęcić ich do takiej inwestycji. W działania te angażujemy znaczące zasoby. Zawodowi leśnicy i biolodzy z International Paper zapewniają właścicielom gruntów i dostawcom wsparcie techniczne w celu opracowania planów gospodarki leśnej, wymaganych do audytów certyfikacyjnych.

O weryfikacji przez strony trzecie

Odpowiedzialna gospodarka leśna oraz pozyskiwanie włókna drzewnego mogą być weryfikowane przez organizacje certyfikujące według licznych niezależnych norm. Eksperci strony trzeciej sprawdzają wyniki firmy w zakresie poszczególnych celów, określonych w normach. Istnieją trzy rodzaje certyfikacji:

  • Gospodarka leśna – certyfikacja działań związanych z zarządzaniem terenem – od wycinki po ponowne nasadzenia
  • Pozyskiwanie włókna drzewnego – certyfikacja oferowana przez SFI®, która obejmuje zarządzanie obszarem, a także odpowiedzialne nabywanie drewna oraz zlecanie wycinki i transportu.
  • Kontrola pochodzenia produktu – certyfikacja, która sprawdza wdrożone polityki, systemy oraz procedury w celu monitorowania włókna od etapu lasu, poprzez procesy produkcji i przetwarzania, aż po dostawę do klientów. Wszystkie fabryki celulozy i papieru International Paper oraz wiele z naszych zakładów przetwórczych posiada obecnie certyfikaty kontroli pochodzenia produktu świadczące o zgodności z co najmniej jedną powszechnie uznawaną normą.

CO_ip-keyart-FiberCertification-forest

Fiber Certification

Cel do 2020 roku

Progress: 44% increase in certified fiber volume

Stated Goal: Increase third-party certified fiber by 35%