Zrównoważone leśnictwo

Ponad 30 procent powierzchni lądowej Ziemi – blisko 40050 tysięcy hektarów – porastają lasy.*

Podczas gdy niemal każdy mieszkaniec Ziemi wie, że lasy są niezbędne dla życia na planecie, niewiele osób ma świadomość ogromnych korzyści wynikających ze zrównoważonego leśnictwa. Lasy gospodarcze, zwane też użytkowymi, są aktywnie zarządzane w celu pozyskiwania różnych zasobów, w tym włókna drzewnego, służą jako miejsce rekreacji, schronienie dzikiej przyrody, atrakcja wizualna, źródło czystej wody i innych wartości ekosystemu leśnego. Dzięki odpowiedzialnemu zarządzaniu mogą zapewniać nieprzerwane i ekologiczne dostawy ważnych zasobów.

175457511_GreenForestSun696

"Istotnym wyzwaniem dla branży leśnictwa jest przekazanie i udowodnienie prostej idei, że jednym z najlepszych sposobów na ochronę lasu jest jego wykorzystanie."*


Rola International Paper

Celem International Paper jest wytwarzanie wysokiej jakości produktów i dbanie o odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi, z których pozyskujemy drewno. Stosujemy politykę odpowiedzialnego pozyskiwania włókna, zgodnie z którą nie będziemy świadomie przyjmować włókna pochodzącego z nielegalnie wycinanych lasów bądź lasów, w których szczególne walory przyrodnicze są zagrożone poprzez działania gospodarcze. Nasze globalne zapotrzebowanie na włókno stanowi ważny czynnik motywujący istnienie dziesiątek milionów hektarów zalesionych obszarów. Na przykład w 2014 roku nabyliśmy 70 milionów ton włókna drzewnego i celulozy w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Chinach i Indiach. Brazylia i Rosja stanowią jedyne kraje, w których pozyskujemy włókno drzewne bezpośrednio z obszarów stanowiących własność lub dzierżawionych przez International Paper. Kiedy konsumenci wykorzystują produkty wytwarzane z drewna, zapewniają bezpośrednią zachętę finansową dla właścicieli gruntów, by należycie zarządzali lasami.

International Paper jest zdecydowanym orędownikiem działań mających na celu walkę z nielegalną wycinką i handlem. Jako największy odbiorca włókna drzewnego na świecie przeciwdziałamy wprowadzaniu na rynek amerykański i inne na całym świecie produktów drzewnych z nielegalnej wycinki. Popieramy amerykańską Ustawę Laceya oraz rozporządzenie EUTimber Regulation – ważne akty prawne, które pomagają w walce z nielegalną wycinką i zabraniają handlu produktami z bezprawnie wyciętych drzew, a jednocześnie chronią konkurencyjność drzew z legalnej wycinki. International Paper  podejmowało działania mające na celu sprzeciw wobec zmian osłabiających amerykańskie przepisy.

*Źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, raport „Stan światowych zasobów leśnych” 2012