Zrównoważona gospodarka leśna

Lasy, źródło środków do życia dla milionów istnień, magazynują dwutlenek węgla, oczyszczają wodę pitną i stanowią siedlisko dla dzikiej przyrody. Umożliwiają nam również wytwarzanie produktów, z których ludzie korzystają na co dzień. W International Paper, cała nasza działalność zależy od zrównoważonego wykorzystywania lasów. Nadal będziemy przewodzić światu w prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej w celu promocji zdrowych ekosystemów dla przyszłych pokoleń.

Podejmujemy działania na rzecz zapewnienia zrównoważonej przyszłości naszym lasom. Współpracujemy z właścicielami ziemskimi, aby rozwijać praktyki odpowiedzialnego zarządzania lasami i zwiększać dostępność certyfikowanego włókna. Współpracujemy również z organizacjami ekologicznymi w celu wsparcia zdrowych ekosystemów leśnych, wzmocnienia ważnych obszarów ekologicznych oraz ochrony i przywrócenia lasów na całym świecie. Co najważniejsze, nasze polityki i praktyki pozyskiwania włókna wspierają nasze zaangażowanie w ochronę lasów. Pozyskujemy włókno z odpowiedzialnie zarządzanych lasów, aby chronić je dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Świadomie nie przyjmujemy włókna pochodzącego z nielegalnych wyrębów lasów lub lasów, w których praktyki zarządzania zagrażają szczególnym wartościom przyrodniczym. Działamy na rzecz zapobiegania wprowadzaniu na światowe rynki produktów wytworzonych z nielegalnie ściętego drewna poprzez wsparcie amerykańskiej ustawy Lacey Act i Rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie drewna. Przepisy te pomagają zapobiegać nielegalnym wyrębom i zakazują handlu produktami z nielegalnie ściętego drewna, jednocześnie chroniąc konkurencyjność legalnie ściętych drzew.

Kluczowe zobowiązania International Paper

Utrzymanie zalesienia terenów leśnych
Zdajemy sobie sprawę, że zachęcanie do odpowiedzialnej gospodarki jest jednym z kluczy do ochrony światowych lasów i zapewnienia zrównoważonych dostaw włókna drzewnego do realizacji naszych potrzeb biznesowych.

Wspieranie ekosystemów leśnych
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić zdrowie ekosystemów leśnych, wspierać odpowiedzialne praktyki zarządzania lasami i promować zewnętrzną certyfikację.

Maksymalizacja wykorzystania, odzysku i ponownego wykorzystania włókna
Nieustannie doskonalimy produkcję nowego włókna oraz naszą zdolność do jego ponownego wydajnego wykorzystania, aby tworzyć wysokiej jakości produkty przy mniejszym zużyciu zasobów naturalnych.