Światowy Fundusz na rzecz Przyrody

International Paper jest członkiem Globalnej Sieci ds. Lasów i Handlu (GFTN) pod auspicjami WWF, która prowadzi działania na rzecz wyeliminowania nielegalnej wycinki oraz wprowadzania udoskonaleń w zakresie gospodarki leśnej odpowiedzialnej ekologicznie i społecznie.

Światowy Fundusz na rzecz Przyrody jest globalną organizacją zajmującą się ochroną przyrody. International Paper jest członkiem Globalnej Sieci ds. Lasów i Handlu (GFTN) pod auspicjami WWF, która prowadzi działania na rzecz wyeliminowania nielegalnej wycinki oraz wprowadzania udoskonaleń w zakresie gospodarki leśnej odpowiedzialnej ekologicznie i społecznie. Uczestnictwo International Paper w GFTN dotyczy pozyskiwania włókna dla fabryk w Ameryce Północnej oraz Brazylii, które odbierają ponad dwie trzecie włókna, zużywanego w całej firmie.

0:00 / 0:00


International Paper nie będzie w sposób świadomy kupować włókna z nielegalnych wycinek lasów, z lasów o szczególnych walorach przyrodniczych zagrożonych niewłaściwym zarządzaniem ani z lasów zagrożonych wyginięciem – nasze uczestnictwo w Światowej Sieci ds. Lasów i Handlu stanowi potwierdzenie tego zobowiązania.