Współpraca

International Paper ma długą tradycję współpracy z klientami, organizacjami ekologicznymi i naukowymi, instytucjami rządowymi oraz innymi kluczowymi interesariuszami.

Strategiczna współpraca pomaga nam określić obszary, w których można osiągnąć największy postęp w zakresie zrównoważonego rozwoju, wypracować innowacyjne rozwiązania dla naszych klientów oraz wnieść pozytywne zmiany do społeczności, w których funkcjonujemy.

Poniżej prezentujemy niektóre z instytucji, z którymi ostatnio współpracowaliśmy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (WWF):

International Paper dołączyła do Globalnej Sieci ds. Lasów i Handlu (GFTN) pod auspicjami WWF, która prowadzi działania na rzecz wyeliminowania nielegalnej wycinki oraz wprowadzania udoskonaleń w zakresie gospodarki leśnej odpowiedzialnej ekologicznie i społecznie. 

Narodowa Fundacja Ochrony Przyrody (NFWF):

NFWF jest jedną z największych organizacji non-profit dotujących ochronę przyrody w USA. 

Corporate Eco Forum:

Corporate Eco-Forum to sieć członków zarządów 500 firm z całego świata, wdrażających innowacje i opracowujących „przyszłe praktyki” w korporacyjnym ekorozwoju. Można do niej przystąpić wyłącznie na zaproszenie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Mercer/ORC Occupational Safety and Health Group:

Mercer/ORC Occupational Safety and Health Group to wyjątkowa, ciągle rozwijająca się sieć liderów BHP z dużych korporacji międzynarodowych, działających w różnych branżach. Udział International Paper w tej sieci daje nam punkt odniesienia i dostęp do badań, co pomaga nam zapewniać zdrowe i bezpieczne warunki pracy naszym pracownikom i podwykonawcom.

Światowa Rada Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD):

WBCSD jest organizacją perspektywicznie myślących firm, kierowaną przez zespół ich dyrektorów generalnych, która stanowi siłę napędową ogólnoświatowej społeczności przedsiębiorców w tworzeniu bezpiecznej przyszłości dla biznesu, społeczeństwa i środowiska. International Paper została członkiem WBCSD oraz należącej do tej organizacji Grupy ds. Rozwiązywania Problemów Lasów, która kieruje opracowywaniem ekologicznych rozwiązań kwestii związanych z lasami.

World Environment Center (WEC):

WEC to ogólnoświatowa neutralna organizacja typu non-profit, która promuje zrównoważony rozwój poprzez praktyki biznesowe stowarzyszonych firm we współpracy z administracją rządową, organizacjami wielostronnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi interesariuszami.