Woda

Woda jest niezbędna dla fabryk i oddziałów International Paper na całym świecie, ale rozumiemy, że jej wartość dalece wykracza poza jej wykorzystanie w produkcji papieru.

Zmniejszenie zużycia tego surowca, szczególnie w strategicznych działach wodnych, jest ważne dla realizacji planu zrównoważonego rozwoju International Paper. Dlatego wyznaczyliśmy sobie cele polegające na wykonaniu map naszego zużycia wody i oceny możliwości dostosowania go do miejscowych zasobów, a także dalszego poprawiania jakości wody odprowadzanej do lokalnego środowiska.

Woda jest podstawowym surowcem, wykorzystywanym przez nas w procesie produkcyjnym. W rzeczywistości nie moglibyśmy bez niej wytwarzać produktów. Około 93 procent wody wykorzystywanej w naszych procesach produkcyjnych wraca po oczyszczeniu do środowiska wodnego. Większość z pozostałych 7 procent wraca do atmosfery w wyniku parowania.

Przeanalizowaliśmy ryzyko dotyczące wody, sporządzając mapy zużycia wody w każdym z naszych zakładów. Analiza objęła cztery czynniki: narzędzie mapowania ryzyka,Światowego Instytutu Zasobów (WRI), postrzegane zagrożenie dla społeczności i regionu, zagrożenie produkcyjne oraz wrażliwość konsumencką. W wyniku analizy powstała łączna ocena dla każdej z fabryk. Korzystamy z tego rankingu, aby skoncentrować się na fabrykach o najwyższym ryzyku, opracowując projekty ograniczenia zagrożenia dla zasobów wodnych. Analizy i ranking pomagają nam realizować cel opracowania planów dla poszczególnych obiektów do 2015 roku. Będziemy w dalszym ciągu ustalać ryzyko i możliwości ochrony wody.

Monitorowanie jakości wody

Oczyszczanie ścieków w naszych zintegrowanych fabrykach papieru napotyka na specyficzne wyzwania, związane zarówno ze skalą naszego działania, jak i szczególnymi wymogami dla każdego z zakładów.  Oznacza to, że często lepiej skupić się na zminimalizowaniu strat materiału, co ogranicza także ilość substancji zmniejszających zawartość tlenu w wodzie, które należy usunąć w pierwszej kolejności.  Nasze obecne systemy oczyszczania ścieków funkcjonują na wysokim poziomie sprawności.  Aby go osiągnąć, potrzebne są znaczące inwestycje zarówno w proces kontroli, jak i w urządzenia do oczyszczania ścieków.

Jesteśmy obecnie o 12 procent poniżej poziomu bazowego z 2010 roku, ale personel naszych fabryk dokłada starań, aby ograniczyć przedostawanie się materiałów z procesu produkcyjnego do  systemu oczyszczania ścieków, a tym samym zredukować ilość substancji zmniejszających zawartość tlenu w wodzie i koszty. Najlepsze praktyki w zakresie oczyszczania ścieków są rozpowszechniane we wszystkich naszych fabrykach.
spacer