Gospodarka wodna

Zdajemy sobie sprawę, że zdrowe, zrównoważone zlewnie są niezbędne dla społeczności, środowiska i produkcji naszych produktów oraz że mamy ważną rolę do odegrania. Z tego względu skupiamy się zarówno na zużyciu, jak i jakości wody zużywanej w naszej działalności oraz na miejscowej współpracy z innymi użytkownikami wody i interesariuszami. Rozwijamy naszą strategię w kierunku miejscowej gospodarki wodnej.

Poważnie traktujemy naszą rolę zarządcy wody w zlewniach, w których prowadzimy działalność, i odpowiednio tworzymy procesy i cele. Od 2010 roku stale poprawialiśmy ogólny wpływ naszej gospodarki wodnej na środowisko. Obejmuje to znaczną poprawę jakości uzdatnionej wody, zwracanej przez nas środowisku, i całkowitego zużycia wody na ton produkcji.

ip-keyart-WaterQuality-RGB

Gospodarka wodna
  

 


  

Cel Wizji 2020

Postęp: Powołano zespół ds. zarządzania gospodarką wodną. Dalsze prowadzenie rocznych ocen ryzyka związanego z gospodarką wodną, w które 65% zakładów angażuje miejscowych interesariuszy.

Zadeklarowany cel*: Uwzględnienie gospodarki wodnej w regularnej ocenie zakładu i proaktywne angażowanie się we współpracę z interesariuszami w społecznościach w celu rozwiązywania problemów związanych z wodą w obrębie zlewni

*Zmieniony w 2016 r.

 

 

 

ip-keyart-WaterQuality2-RGB

Jakość wody

Cel Wizji 2020

Postęp: 18% spadek poziomu substancji powodujących niedobór tlenu

Zadeklarowany cel: zmniejszenie poziomu substancji powodujących niedobór tlenu w wodzie zrzutowej z zakładów o 15%

Na całym świecie zwracamy ponad 90% zużywanej przez nas wody z powrotem do dróg wodnych, a w naszej branży wodę wykorzystuje się ponownie do dziesięciu razy. Prowadzimy gruntowną ocenę naszych zakładów pod kątem ryzyka związanego z gospodarką wodną, aby sterować naszym podejściem i wchodzimy we współpracę ze społecznościami, organami regulacyjnymi i innymi użytkownikami, aby rozwiązywać problemy związane z poziomem zlewni. Wszystkie nasze zakłady na całym świecie przestrzegają tych samych wysokich standardów w celu osiągnięcia optymalnej wydajności systemu oczyszczania ścieków, w ramach naszego systemu zarządzania. Okresowe audyty regulacyjne i systemowe zapewniają zgodność zakładów z pozwoleniami, zasadami regulacyjnymi i standardami firmy. Poza naszą działalnością produkcyjną, zdajemy sobie sprawę, że około trzy czwarte wszystkich dostępnych na świecie zasobów słodkiej wody pochodzi z lasów, dlatego promując odpowiedzialne praktyki gospodarki leśnej, wspieramy również zdrowe zlewnie.

Źródła wody*

Influent water sources circle chart

Water Infographic
Ponad 90% wody zużywanej w naszych zakładach produkcyjnych wraca do środowiska

Dążąc do zbudowania lepszej przyszłości po 2020 r., jesteśmy zaangażowani w poprawę długotrwałego zrównoważenia wspólnych zasobów wodnych w miejscach, gdzie jesteśmy obecni i prowadzimy działalność. Wierzymy, że zarządzanie oznacza dążenie do pozostawienia wszystkiego w lepszym stanie dla przyszłych pokoleń — i rozszerzamy to podejście na wodę, zarówno w ramach naszej działalności, jak i poza nią. Ważne jest, abyśmy rozumieli cechy każdej zlewni, w której działamy, i że zajmujemy się najważniejszymi miejscowymi problemami związanymi z wodą dla naszej firmy oraz miejscowych społeczności, innych użytkowników wody i środowiska. Nasza przyszła strategia gospodarki wodnej będzie odzwierciedlać tę zmianę orientacji na rzecz miejscowej gospodarki wodnej.

*Dane dotyczące całkowitego zużycia wody uwzględniają fabryki pulpy i papieru