Polityki globalnej certyfikacji i pozyskiwania włókna

Poniższe polityki określają globalne kryteria i zasady, których przestrzegamy w naszych procedurach certyfikacji i odpowiedzialnego pozyskiwania włókna.

CloseTree

Globalna polityka certyfikacji 

Globalna polityka certyfikacji określa globalne kryteria oraz zasady, których przestrzega International Paper w zakresie certyfikacji naszych gruntów oraz systemów nabywania drewna i włókna dla naszych fabryk - zgodnie z normami gospodarki leśnej, pozyskiwania drewna i/lub kontroli pochodzenia.

Globalna polityka odpowiedzialnego pozyskiwania włókna

International Paper uznaje istotne znaczenie środowiskowe, społeczne i ekonomiczne obszarów zalesionych, toteż robimy wszystko, żeby dostarczać klientom oczekiwanych produktów przy jednoczesnym odpowiedzialnym zarządzaniu surowcami naturalnymi. Nabywamy włókno drzewne, odzyskane włókno oraz gotowy papier potrzebne do  wytwarzania naszych produktów. W rezultacie jesteśmy odpowiedzialni wobec pracowników, klientów oraz innych interesariuszy za zapewnienie, że produkty te zawierają włókno drzewne pochodzące z odpowiedzialnie zarządzanych i wycinanych lasów.