Zmniejszanie naszego wpływu na środowisko

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju jest osadzona w wizji naszej firmy, jej misji oraz podstawowych wartościach.

Postrzegamy zagrożenia i szanse dla środowiska jako dodatkowe sposoby wzmocnienia naszej firmy i tworzenia wartości dla naszych interesariuszy teraz i w przyszłości. W International Paper doskonałość operacyjna jest podstawą sukcesu, ale naszą najcenniejszą wartością są relacje z naszymi pracownikami oraz troska o ich bezpieczeństwo i zdrowie. Nie ustaniemy w staraniach, dopóki w naszej firmie nie przestaną zdarzać się wypadki. Jednocześnie cel w postaci bezwypadkowego miejsca pracy jest tylko jednym z 12 dobrowolnych celów zrównoważonego rozwoju International Paper. W niniejszej części przedstawiamy nasze zobowiązania i realizację celów powiązanych z produkcją.
 

Ze wszystkich aspektów działalności International Paper produkcja ma największy wpływ na środowisko. Dlatego mierzymy zaawansowanie realizacji naszych celów w zakresie produkcji w kategoriach wydajności i zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych, zużycia wody, strat włókna, powstawania odpadów i bezpieczeństwa w miejscu pracy.