Emisje zanieczyszczające powietrze

Nasz cel 20-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku był ustalony jako połączenie emisji Zakresu 1 i Zakresu 2.

W procesach produkcyjnych International Paper generowane i zużywane są ogromne ilości energii, co powoduje emisję gazów zanieczyszczających powietrze, w tym gazów cieplarnianych (GHG). Dzięki poprawie efektywności energetycznej produkcja wymaga mniejszej ilość energii, toteż zużywamy mniej zasobów i generujemy mniej szkodliwych gazów. Dlatego nasza strategia redukcji emisji substancji zanieczyszczających powietrze jest związana z zarządzaniem energią.

Z produkcji

Nasz wpływ na emisję gazów cieplarnianych zaczyna się od lasów, na długo przed procesem produkcyjnym. Rosnące drzewa i lasy usuwają CO2 z atmosfery i przetwarzają go na organiczny węgiel, gromadzony w biomasie drzewnej. Drzewa uwalniają zgromadzony węgiel, kiedy usychają, próchnieją lub są spalane dla pozyskania energii. Kiedy biomasa uwalnia węgiel w postaci CO2, cykl węglowy jest zakończony. Jeśli biomasa drzewna pochodząca z lasów zarządzanych w zrównoważony sposób jest wykorzystywana do celów energetycznych, emisje gazów nie mają wpływu na atmosferę i dlatego są nazywane obojętnymi węglowo. W 2014 roku International Paper emitowała około 32 milionów ton CO2 z obojętnej węglowo biomasy, a dzięki wykorzystywaniu przez nas energii z biomasy ograniczamy zużycie wysokoemisyjnych źródeł, takich jak paliwa kopalne.

Poza wykorzystaniem biomasy mamy także możliwość własnej produkcji energii elektrycznej i pary na terenie zakładów, co pokrywa sporą część naszego zapotrzebowania na prąd. Dodatkowo kupujemy paliwa, żeby zaspokoić nasze zapotrzebowanie energetyczne. Ponad 95 procent zużycia energii w International Paper przypada na 41 naszych fabryk, które generują 90 procent emitowanych przez nas GHG z paliw kopalnych.

Emitowane przez nas GHG są klasyfikowane jako emisje Zakresu 1 lub Zakresu 2. Gazy emitowane podczas spalania paliw kopalnych klasyfikuje się jako Zakres 1, natomiast emitowane przy produkcji  przez inne firmy energii elektrycznej kupowanej przez International Paper jako Zakres 2. Nasze emisje z Zakresu 1 obejmują także stosunkowo niewielkie i stabilne emisje gazów z wysypisk należących do International Paper i przez nią zarządzanych na terenach naszych fabryk papieru.


Nasz cel 20-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku był ustalony jako połączenie emisji z Zakresu 1 i Zakresu 2. Powstająca na terenie zakładów ilość gazów cieplarnianych ciągle spada, chociaż nieznacznie wzrosła w 2015 roku o 1,5 procent. Emisje z Zakresu 2 spadły o prawie 15 procent z poziomu bazowego w 2010 roku oraz o 4 procent rok do roku. Całkowita redukcja z Zakresu 1 i 2 w porównaniu do poziomu bazowego wynosiła w 2014 roku 16 procent.


Z przetwarzania

Po wyprodukowaniu papier i celuloza są sprzedawane naszym klientom lub przetwarzane przez International Paper na różne produkty. Na przykład zwoje papieru  offsetowego są sprzedawane do wielkich drukarni albo przekrawane w naszych fabrykach lub przetwarzane przez naszych klientów w ich zakładach. Tektura liner może być przetwarzana w fabrykach opakowań International Paper na opakowania transportowe albo sprzedawana do innych firm przetwarzających. W całej firmie International Paper znajduje się ponad 200 zakładów przetwórczych.

Pozostałe emisje gazów zanieczyszczających powietrze

W ciągu ostatnich kilku lat dzięki zmianie wykorzystywanych paliw, a szczególnie odchodzeniu od węgla i ropy naftowej, w znacznym stopniu zredukowaliśmy ilości pozostałych gazów zanieczyszczających powietrze. Na przykład emisja dwutlenku siarki zmalała o 31 procent, pyłu zawieszonego (PM) o 14 procent, zaś podtlenku azotu o 15 procent. W sumie osiągnęliśmy 18-procentowy spadek w zakresie zanieczyszczeń kryteriowych, określonych w naszych celach dotyczących emisji gazów. 
 

W ciągu minionej dekady w całej firmie osiągnęliśmy znaczącą redukcję wykorzystania energii, emisji GHG oraz innych gazów zanieczyszczających powietrze. W dalszym ciągu oceniamy i wybieramy projekty udoskonaleń w naszych fabrykach na całym świecie.