Zmniejszenie emisji

Nieustannie zmniejszamy zużycie energii i emisję dzięki projektom redukcji zużycia energii, modernizacji sprzętu, doskonaleniu procesów i zmianie paliwa.

Nasza strategia zmniejszenia emisji do powietrza i emisji gazów cieplarnianych (greenhouse gas, GHG) wiąże się z ciągłymi ulepszeniami naszej działalności i zarządzania zakupioną energią. Ograniczamy te emisje poprzez wdrażanie wydajnych technologii produkcji, inwestowanie w poprawę wydajności energetycznej, zmianę paliwa i obsługę naszych zakładów przy pomocy odnawialnych pozostałości biomasy i przy mniejszym zużyciu paliw kopalnych. Ograniczenie zużycia paliw kopalnych zmniejsza koszty operacyjne i emisję gazów cieplarnianych.

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

Nasz cel zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 20% do końca 2020 roku obejmuje zarówno emisję w zakresie 1, jak i w zakresie 2. Emisje w zakresie 1 wynikają ze spalania paliw kopalnych, natomiast emisje w zakresie 2 wynikają z wytwarzania zakupionej przez nas pary i energii elektrycznej poza zakładem. Emisje w zakresie 1 obejmują również relatywnie małe i stabilne emisje z należących do lub obsługiwanych przez International Paper składowisk odpadów.

Dzięki nieustannym udoskonaleniom operacji, sprzętu, wydajności energetycznej i zróżnicowania paliw osiągnęliśmy znaczne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 w całej spółce. Osiągnęliśmy 21-procentowy spadek w 2018 roku, przekraczając cel Wizji 2020, i będziemy nadal oceniać i wdrażać projekty udoskonaleń.

 

ip-keyart-GHGEmissions-RGB        

 Cel Wizji 2020

Postęp: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 21%

Zadeklarowany cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% (bezpośrednie i pośrednie)

Zmniejszenie emisji NOX, SO2 i innych emisji do powietrza

Realizacja projektów wydajności energetycznej, zmiana paliwa i rosnące wymogi regulacyjne spowodowały znaczne zmniejszenie ogólnej emisji generowanej podczas naszej działalności. Przekroczyliśmy nasz pierwotny cel Wizji 2020 dotyczący zmniejszenia emisji do powietrza o 10%, a w 2016 roku zmieniliśmy go na 30%.

Zmniejszyliśmy emisję dwutlenku siarki (SO2) o 62%, podtlenku azotu (NOX) o 36% i cząstek stałych (PM) o 19% co przekłada się na całkowity spadek o 46% w stosunku do naszej wartości wyjściowej w 2010 r. W ciągu ostatnich pięciu lat projekty wydajności energetycznej, wymogi regulacyjne i zmiana paliwa — szczególnie odejście od węgla i oleju — spowodowały znaczne zmniejszenie innych emisji do powietrza.
 

ip-keyart-AirEmissions2-RGB (2)

Emisje do powietrza
Zmieniony w 2016 r
 

Cel Wizji 2020

Postęp: zmniejszenie emisji do powietrza o 46%

Zadeklarowany cel: Zmniejszenie emisji do powietrza (cząstki stałe, SO2, NOX) o 30%