Efektywność wykorzystania włókna

Naszym celem jest wyeliminowanie wszelkich strat włókna w procesie produkcyjnym.

Zwiększenie efektywności wykorzystania włókna

Włókno drzewne jest najważniejszym składnikiem do produkcji papieru i celulozy. Zwiększenie efektywności wykorzystania włókien zmniejszy nasze koszty i przyczyni się do efektywnego wykorzystania surowców naturalnych. Po okresie sprawozdawczym w 2012 roku International Paper rozpoczął proces wyznaczania globalnych standardów zbierania danych w zakresie strat włókien w procesie produkcyjnym. Zatwierdziliśmy system monitorujący oraz standardy badania efektywności wykorzystania włókien, a w 2014 roku zaczęliśmy go wdrażać globalnie w naszych fabrykach.

Podobnie jak w przypadku wszystkich materiałów, których używamy, uznajemy konieczność efektywnego wykorzystania włókna. Dlatego zobowiązaliśmy się w 2012 roku do dalszej poprawy naszych procesów produkcyjnych, aby osiągnąć wynik poniżej 0,75 procent strat włókna do 2020 roku.

W 2015 roku rekordowa liczba naszych fabryk zgłosiła ograniczenie strat włókien, które wyniosło średnio 0,51%. Dzięki temu jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie zrealizować założone cele.