Nagrody i wyrazy uznania dla spółki

Jesteśmy zaszczyceni, że wysiłki naszych pracowników z całego świata spotykają się z uznaniem oraz że doceniane jest ich zaangażowanie w robienie właściwych rzeczy we właściwy sposób i z właściwych powodów.

Oto niektóre z ostatnich nagród i wyróżnień:
 
WorldsMostAdmired2020
 
Nagroda World’s Most Admired Companies® 2020 Fortune Magazine przez 17 lat
 
WorldsMostEthical2020
 
Nagroda World’s Most Ethical Companies® 2021 Ethisphere Institute przez 15 kolejnych lat 
 
FTSE4Good2020

FTSE For Good, seria indeksu giełdowego, która ma na celu ułatwienie inwestycji w firmy spełniające globalne standardy odpowiedzialności korporacyjnej

 
WCA_Seal-2020

Nagroda Women’s Choice Award® Best Companies to Work For — Millennial Women 2018–2021