Przewodnik ekologiczny

Czas najwyższy przybliżyć szereg faktów na temat naszych działań. To żadna tajemnica. Wszyscy powinni je poznać.

Ekorozwój i ochrona klimatu są najważniejsze dla większości Prezesów i świadomych konsumentów.

Czas najwyższy przedstawić wspaniałą historię którą piszą działania podejmowane przez wiele firm z branży przemysłu papierniczego i opakowaniowego.

Czas najwyższy przybliżyć szereg faktów na temat naszych działań. To żadna tajemnica. Wszyscy powinni je poznać.

Przewodnik ekologiczny przywołuje kilka popularnych mitów o naszej branży w kontekście ekorozwoju i wyjaśnia nieścisłości w nich opisane. Bez krzty wątpliwości, fakty zawarte w przewodniku, to najwyższej próby potwierdzenie naszych dokonań na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju

Od tego momentu, przytaczamy same fakty. Przeczytaj. Poznaj. Wykorzystaj.

Aby zamówić egzemplarz Przewodnika Ekologicznego napisz do nas: ipemea.communications@ipaper.com.
spacer