O firmie

Kurier Ekologiczny

Kurier Ekologiczny zajmuje się takimi zagadnieniami środowiskowymi jak zrównoważona gospodarka leśna, certyfikaty środowiskowe, a także obecnymi sprawami środowiskowymi najwyższej wagi.

Nieodzowną częścią naszej polityki środowiskowej jest komunikacja z naszymi partnerami: pracownikami, klientami, dostawcami, społecznościami lokalnymi, urzędnikami oraz udziałowcami.  

Kurier Ekologiczny jest publikowany co roku. 
spacer