Kraków: Branches of Giving

Program o nazwie „Branches of Giving” obejmuje różnorodne formy wsparcia charytatywnego, jakie International Paper zapewnia lokalnej społeczności w Krakowie, gdzie znajduje się Globalne Centrum ds. Usług Biznesowych. 

EMEACIBranchesofGivingRozpoczęty w 2013 roku program „Branches of Giving” prowadzony jest przez grupę wolontariuszy. Zgodnie z zasadami wspierania społeczności globalnej, jakimi kieruje się International Paper, obejmuje on działania w zakresie edukacji ekologicznej, umiejętności czytania i pisania oraz zdrowia i opieki społecznej.  

Do niektórych przykładów inicjatyw „Branches of Giving” należą: dni pieczenia „Bake a Cake for Charity”, akcje wymiany ubrań „Share Your Shirt” oraz zbiór przyborów szkolnych „Back to School”. Celem wszystkich inicjatyw jest zebranie funduszy lub darowizn w postaci materialnej i przekazanie ich osobom potrzebującym. Wśród instytucji wspieranych przez program znajdują się domy dziecka, domy matki i dziecka, szpitale oraz schroniska dla bezdomnych. 

Poprzez oficjalny program dotacyjny, firma przekazuje fundusze lokalnym organizacjom charytatywnym na realizację określonych krótkoterminowych projektów o istotnym znaczeniu. Dwa razy w roku komisja rozpatruje wnioski złożone przez organizacje, które często nominowane są przez pracowników. W oparciu o ustalone kryteria, wybranych zostaje maksymalnie pięciu beneficjentów, którzy ostatecznie otrzymują pomoc finansową.