Plantacje biomasy

Jako pionierski inwestor w Polsce, z dumą troszczący się o odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi, firma International Paper założyła plantację biomasy na Pomorzu.

EMEAPlKwiSustainabilityPlantation2 

Działanie na zasadach Zielonej Gospodarki

 
EMEAPlKwiSustainabilityPlantation4Plantacje w pobliżu fabryki International Paper w Kwidzynie są największym tego typu projektem w Europie, stworzonym w celu opracowania w pełni zintegrowanego systemu dostaw biomasy. W ten sposób firma pomaga Polsce w realizacji celów dotyczących korzystania z odnawialnych źródeł energii, jednocześnie znacząco przyczyniając się do zwiększenia liczby miejsc pracy oraz poprawy dobrobytu wśród lokalnej społeczności rolniczej. Projekt opiera się na uprawie szybko rosnących topoli hybrydowych o krótkiej rotacji, które są źródłem biomasy. Wdrożenie projektu na pełną skalę obejmuje dzierżawę ziemi od lokalnych rolników w celu uprawy biomasy w rotacjach trzy- i czteroletnich. Podejście to oferuje miejscowym rolnikom więcej opcji w zakresie upraw i może zwiększyć stopień wykorzystania gruntów, jednocześnie dając gwarancję stałego zatrudnienia wśród społeczności rolniczej poprzez zapewnienie mile widzianego wzrostu ich dotychczasowych przychodów. Zapewnia ono również stabilną dostawę zielonej energii w rozsądnej cenie, pomagając Polsce realizować cele wyznaczone przez UE dotyczące korzystania z odnawialnych źródeł energii.