Zrównoważony rozwój

International Paper działa w sektorze, który uzależniony jest od nieprzerwanego odnawiania zasobów leśnych na świecie. Jako firma, która wykorzystuje zasoby naturalne, mamy świadomość posiadania szeregu istotnych zobowiązań związanych z ochroną środowiska. 

Ochrona środowiska 

EMEAPlKwiSustainabilityPlantation3Zrównoważony rozwój rozumiany jest w International Paper - Kwidzyn w ujęciu społecznym, środowiskowym oraz ekonomicznym. Jednym z celów firmy jest zmniejszenie oddziaływania na środowisko, przy jednoczesnym wpływaniu na korzystne zmiany społeczne pobudzając rozwój gospodarczy regionu, w którym działamy. Jako odpowiedzialny członek społeczności lokalnej zakład w Kwidzynie realizując aktywną politykę proekologiczną stale polepsza procesy produkcyjne celem skutecznego ograniczenia wpływu zakładu na środowisko.

EMEAPolandKwidzynSustaniablityCommunity

Zarządzanie środowiskiem

Zarządzanie środowiskiem

Inicjatywy środowiskowe

Inicjatywy środowiskowe

Podaruj gazecie jej siódme życie

Podaruj gazecie jej siódme życie

Eko Szkoła International Paper

Eko Szkoła International Paper