Wspieranie lokalnej społeczności 

W 2013 roku w Centrum Usług Wspólnych International Paper w Krakowie uruchomiliśmy  Corporate Social Responsibility programm (CSR). Obejmuje on wolontariat pracowniczy, różne inicjatywy wsparcia miejscowej społeczności oraz dotacje. 

EMEAPolandCommunitySupportTrzy główne dziedziny, na których koncentrujemy uwagę, to:

  • Edukacja środowiskowa – program edukacji ekologicznej, propagowanie zachowań odpowiedzialnych społecznie, promowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska i recyclingu.
  • Umiejętność czytania i pisania – programy pomagające społecznościom we wspieraniu edukacji i rozwoju dzieci, ze szczególnym naciskiem na umiejętność czytania i pisania
  • Zdrowie i pomoc społeczna – zapewnienie wsparcia dla krótkoterminowych projektów o istotnym znaczeniu dla lokalnej społeczności

Nasze działania wywodzą się z przekonania, że dobre sąsiedztwo polega na zachęcaniu naszych pracowników do dzielenia się specjalistyczną wiedzą w celu pomagania innym oraz na zapewnianiu im możliwości poświęcenia czasu, energii i talentu na rzecz wsparcia ważnych spraw.

Wśród pracowników nasz program wsparcia społeczności znany jest jako „Branches of Giving”. Do przeprowadzonych w ostatnim okresie działań należą: sadzenie drzew z okazji Dnia Ziemi, zbieranie artykułów szkolnych pod hasłem „Powrót do szkoły”, akcja „Upiecz ciasto na cele dobroczynne” oraz zbiórka odzieży „Podziel się koszulą”. W ramach programu dotacji pracownicy mogą wskazać w swoich społecznościach organizacje dobroczynne, które ich zdaniem odniosą największą korzyść z takiej formy pomocy.

Pod ogólnym hasłem „Dbałość o zieloną gospodarkę” stawiamy sobie za cel propagowanie edukacji środowiskowej, podejmowanie wyzwań związanych ze środowiskiem oraz wspieranie projektów, które pomogą zachować nasz świat w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń. Misją tego programu jest podnoszenie świadomości na temat naszej roli w interakcjach ze środowiskiem naturalnym.

W Centrum Usług Wspólnych International Paper jesteśmy dumni z promowania odpowiedzialności społecznej w miejscu pracy oraz z pozytywnej atmosfery, jaka dzięki temu tworzy się wśród pracowników. Dobre zdanie na temat firmy, w której się pracuje, przekłada się na zaangażowanie i entuzjazm podczas wykonywania zadań. Nasz PSOB buduje poczucie wspólnoty i dobry klimat dla pracy zespołowej, prowadząc do wytworzenia bliższych więzi oraz większego zadowolenia i produktywności pracowników.