International Paper w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce

Ogólne Warunki Sprzedaży

Poniżej znajdują się Ogólne Warunki Sprzedaży dla International Paper S.A., IP Célimo S.A.R.L., International Paper Nordic Sales Company OY, International Paper (UK) Limited, International Paper Switzerland GmbH i International Paper - Kwidzyn Sp Z O.O.

Najnowsza wersja Ogólnych Warunków Sprzedaży zastępuje wszystkie poprzednie wersje. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją w języku angielskim i wersją w języku lokalnym, obowiązują zapisy zawarte w wersji w języku angielskim.

Poprzez złożnie zamówienia kupujący akceptuje obowiązujące Ogólne Warunki Sprzedaży i każde potwierdzenie zamówienia przez stosowną firmę będzie ważne wraz z obwiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

W celu pobrania pliku proszę kliknąć na wybraną wersję językową, a następnie wybrać „Zapisz element docelowy jako...”

Ewentualne zapytania prosimy kierować do Państwa osoby kontaktowej w Dziale Sprzedaży lub Dziale Obsługi Klienta

Ogólne Warunki Sprzedaży mogą również być do Państwa przesłane – w tym celu prosimy o kontakt z pracownikiem Działu Sprzedaży lub Działu Obsługi Klienta.

Obowiązują od 01 lipiec 2013:
IP Célimo S.A.R.L. (Français - English)
International Paper - Kwidzyn Sp. z o.o. (Polski - English)
International Paper S.A. (Français - English)
International Paper (UK) Limited (English)
International Paper Switzerland GmbH (Deutsch - English)
International Paper Nordic Sales Company OY (English)