Zakład celulozowo – papierniczy w Svetogorsku

Jest to jedna z największych fabryk produkujących masę celulozową i papier w Rosji, opierająca swą działalność na najnowocześniejszych technologiach i urządzeniach. 

Zakład celulozowo papierniczy w Svetogorsku otwarto w 1887 roku, a w 2009 roku został on nabyty przez International Paper, i obecnie jest największym pracodawcą w tym mieście. W 2009 roku nazwę tego podmiotu gospodarczego zmieniono z OAO Svetogorsk na ZAO International Paper. Jest to jedna z największych fabryk produkujących masę celulozową i papier w Rosji, opierająca swą działalność na najnowocześniejszych technologiach i urządzeniach.

Zakład zajmuje obszar około 200 ha na Przesmyku Karelskim i składa się z trzech linii produkujących masy celulozowe, dwóch maszyn papierniczych i wykańczalni w której papier jest cięty na formaty A3 i A4.

Od 1998 roku IP zainwestowała w rozbudowę i modernizację tego zakładu ponad 740 milionów USD, zapewniając mu długofalową konkurencyjność. W ramach modernizacji w 2008 roku wybudowano linię technologiczną BCTMP (bielonej masy chemotermomechanicznej), zainstalowano powlekarkę tektury na MP1, przyspieszono maszynę MP4 oraz zrealizowano wiele innych projektów. 

EMEASvMillBallet                  EMEASvMillSvetocopy 

EMEARussiaSvetogorsk

Produkty

Produkty

Certyfikaty

Certyfikaty

Program bezpieczeństwa

Program bezpieczeństwa

Oleg Rybnikov, Dyrektor Wykonawczy, zakład w Svetogorsku

Oleg Rybnikov, Dyrektor Wykonawczy, zakład w Svetogorsku