Community Support

International Paper in Russia gives back to its local community. We actively support educational, medical and cultural regional programs and have spent over $10MM over the last decade. 

Zawartość tej strony nie jest dostępna w preferowanej lub wybranej wersji językowej. Aby ją wyświetlić, proszę kliknąć jeden z języków oferowanych poniżej. Aby później  powrócić do preferowanego języka, proszę użyć opcji „Wybór języka” w lewym górnym rogu strony.

EMEARussiaCommunityInvolvement