O firmie

O firmie

Jesteśmy światowym liderem w branży papieru, opakowań i celulozy. Zatrudniamy 55.000 pracowników w 24 krajach. Odpowiedzialnie czerpiemy z zasobów odnawialnych, produkując wyroby podlegające recyklingowi, z których każdego dnia korzystają miliony konsumentów.

Jednoczy nas wspólny cel, aby odnosić sukcesy i być szanowanym za bezpieczne i zrównoważone działanie, odpowiedzialne korzystanie z dostępnych zasobów, a także wzmacnianie potencjału pracowników oraz społeczności, w których funkcjonujemy. Jesteśmy dumni z naszej umiejętności przystosowywania się do zmieniających się wymagań naszych klientów na globalnych rynkach, na których operujemy, pozostając jednocześnie wiernym naszej wizji, misji i wartościom. Prowadzimy właściwe działania, w odpowiedni sposób, mając dobre uzasadnienie. Określamy je jako IP Way.

IP Way wyznacza ramy dla wszystkiego, na czym opiera się nasza działalność: od relacji z ludźmi i społecznościami, po oddziaływanie na środowisko, oraz jak zamierzamy sprawić, że następne pokolenia także będą mogły cieszyć się sukcesami naszej firmy.

Wartości International Paper

Przywództwo
Nacisk, jaki kładziemy na silne przywództwo na każdym poziomie firmy, tworzy pozytywną kulturę opartą na integracji, z której korzystają nasi pracownicy, klienci, społeczności i akcjonariusze.

Bezpieczeństwo
Najważniejszą miarą naszego sukcesu jest codzienny, bezpieczny powrót do domu wszystkich pracowników i podwykonawców. Aby osiągnąć cel w postaci bezwypadkowej pracy, musimy zapewnić odpowiedni sprzęt i warunki, oraz dbałość o bezpieczeństwo.

Odpowiedzialność
Spoczywa na nas odpowiedzialność za trwały sukces firmy, bezpieczeństwo naszych kolegów i sąsiadów oraz rozsądne korzystanie z zasobów naturalnych. Najwyższą wartością jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo oraz zmotywowanie łańcucha dostaw do bezpiecznego i odpowiedzialnego postępowania.

Społeczność
Chcemy uczynić świat lepszym miejscem. Jesteśmy odpowiedzialnymi sąsiadami, strażnikami środowiska oraz zaangażowanymi członkami społeczności, w których funkcjonujemy. Jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie, że zasoby naturalne, z których wspólnie korzystamy, będą także dostępne dla przyszłych pokoleń oraz że nadal będziemy wywoływać pozytywne zmiany w lokalnych społecznościach.

Uczciwość
Przykładamy dużą wagę do etycznego postępowania i uczciwości wobec innych. Wyznajemy zasadę przestrzegania zarówno litery, jak i ducha przepisów i wymogów prawa. Wywiązujemy się z zobowiązań i jesteśmy godni zaufania we wszystkim, co robimy.

spacer
spacer
spacer