O firmie

Przetwarzamy surowce odnawialne na podlegaj¹ce recyklingowi produkty codziennego użytku.

Jesteśmy światowym liderem w produkcji papieru, celulozy i opakowań opartych na włóknach, z 53 000 pracowników w ponad 24 krajach.

Wytwarzamy::

  • Opakowania, które zabezpieczają i promują produkty, umożliwiają handel międzynarodowy i chronią bezpieczeństwo klientów
  • Celulozę do produkcji pieluch, chusteczek oraz innych produktów higieny osobistej, korzystnych dla zdrowia i samopoczucia
  • Papier, służący do edukacji oraz wymiany informacji

Zależy nam na umacnianiu naszych pracowników i społeczności, w których żyjemy i pracujemy, wykorzystując wszystkie zasoby w sposób odpowiedzialny i skuteczny, a także zapewniając naszym firmom bezpieczeństwo, sukces i trwałość na przyszłe pokolenia.

Nasza wizja:
że będziemy w gronie najlepszych, najbardziej zrównoważonych i odpowiedzialnych firm na

Naszą misją:
Udoskonalaæ poziom życia ludzi, całej planety oraz wyników naszej firmy poprzez przetwarzanie surowców odnawialnych w produkty, na których ludzie polegają każdego dnia

Robimy właściwe rzeczy w odpowiedni sposób,z właściwych powodów – przez cały czas. Na tym polega IP Way.

 
The IP Way Forward

Strategia IP Way Forward wykracza ponad robienie właściwych rzeczy. Polega na tworzeniu wartości dla wszystkich interesariuszy w perspektywie przyszłych pokoleń.

Realizujemy to przez:

IP Way Forward: podążamy za wizją, aby znaleźć się wśród najlepszych, najbardziej zrównoważonych i odpowiedzialnych firm na świecie.

spacer
spacer
spacer