Ray G. Young

Wiceprezes Wykonawczy i Dyrektor Finansowy, Archer Daniels Midland Company

YoungRay G. Young, 54 lata, jest Wiceprezesem Wykonawczym oraz Dyrektorem Finansowym w Archer Daniels Midland Company („ADM”), w której jest odpowiedzialny za działalność ADM w Azji. ADM to amerykańska spółka publiczna, będąca jednym z największych przetwórców rolnych i producentów składników żywności na świecie, w której Young jest Dyrektorem Finansowym od grudnia 2010 roku. Przed objęciem stanowiska w ADM, w latach 1986 - 2010 był związany z General Motors Company („GM”), spółką publiczną, produkującą samochody na całym świecie. W koncernie GM oraz jego spółkach zależnych pracował na różnych stanowiskach zarządzających wyższego szczebla, m.in. prezesa regionu Mercosur w latach 2004 - 2007, Dyrektora Finansowego w latach 2008-2009 oraz Wiceprezesa ds. Działalności Zagranicznej z siedzibą w Chinach w roku 2010. Obecnie jest w zarządzie Amerykańsko-Chińskiej Rady Biznesu oraz oddziału Amerykańskiego Towarzystwa Walki z Rakiem w Lakeshore. Uzyskał tytuł licencjata z zarządzania biznesem na Ivey School of Business przy Uniwersytecie Western Ontario oraz tytuł magistra studiów na University of Chicago. Jest dyrektorem od 1 października 2014 roku.