Ray G. Young

Wiceprezes Wykonawczy i Dyrektor Finansowy, Archer Daniels Midland Company

YoungRay G. Young, 58 lat, wiceprezes wykonawczy i dyrektor finansowy Archer-Daniels-Midland Company („ADM”), odpowiedzialny za strategiczny nadzór nad działalnością ADM w Azji. ADM jest spółką publiczną i jedną z największych na świecie firm zajmujących się przetwórstwem rolnym i produkcją składników żywności, a Young jest dyrektorem finansowym od grudnia 2010 r. Przed dołączeniem do ADM działa na czterech kontynentach dla General Motors Company , spółki publicznej i światowego producenta pojazdów, w latach 1986–2010. W GM i jego spółkach stowarzyszonych pełnił różne funkcje kierownicze, w tym jako prezes regionu Mercosur od 2004 do 2007 r., Dyrektor finansowy od 2008 do 2009 r. Oraz wiceprezes ds. Operacji międzynarodowych z siedzibą w Chinach w 2010 r. Obecnie zasiada w zarządach US China Business Council i American Cancer Society Illinois Division. Jest także członkiem zarządu Wilmar International, firmy z siedzibą w Singapurze, zajmującej się przetwórstwem rolnym i produkcją składników żywności. Dyrektor od 1 października 2014 r.