Jacqueline C. Hinman

Była przewodnicząca, prezes i dyrektor generalna CH2M HILL Companies, Ltd.

Jacqueline C. HinmanJaqueline C. Hinman, 56 lat, to była przewodnicząca, prezes i dyrektor generalna CH2M HILL Companies Ltd., firmy inżynieryjno-consultingowej znajdującej się na liście Fortune 500 i dostarczającej rozwiązania z zakresu infrastruktury, energetyki, środowiska i przemysłu dla klientów oraz społeczności z całego świata. Funkcję piastowała do grudnia 2017 roku, kiedy firma została przejęta przez Jacobs Engineering. Przed objęciem stanowiska przewodniczącej we wrześniu 2014 roku oraz prezes i dyrektor generalnej w styczniu 2014 roku była prezesem sekcji międzynarodowej CH2M w latach 2011–2014, a także zasiadała w radzie nadzorczej CH2M od 2008 roku. Ostatnio zasiadała w Komitecie Wykonawczym Business Roundtable, zarządzając komitetem ds. infrastruktury. Obecnie jest członkinią Rady Biznesu oraz rady nadzorczej Catalyst, wiodącej organizacji non-profit, która walczy o rozwój kobiet poprzez otwarcie w miejscu pracy. Dyrektor od 4 listopada 2017 roku.