Ilene S. Gordon

Przewodnicząca wykonawczy, Ingredion Incorporated

Gordon

Ilene S. Gordon, 66 lat, pełniła funkcję dyrektora wykonawczego Ingredion Incorporated (dawniej Corn Products International, Inc.), globalna spółka publiczna z oferty produktów od 1 stycznia 2018 r. do 31 lipca 2018 r. Od maja 2009 r. Do grudnia 2017 r. Pełniła funkcję prezesa, prezesa i dyrektora generalnego Ingredion. Gordon jest członkiem rady powierniczej. Wcześniej zasiadała w radzie powierniczej MIT (zwanego Corporation) i jest emerytowaną członkiemkinią zarządu Economic Club w Chicago. Gordon poprzednio pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego Alcan Packaging, międzynarodowej firmy Rio Tinto, zajmującej się produkcją opakowań elastycznych i specjalnych, od 2007 do 2009 r., Oraz pełnił różne funkcje kierownicze w Alcan Packaging oraz jej spółkach stowarzyszonych i poprzednikach od 1999 r. do 2007 r. Przed 1999 r. była zatrudniona przez 17 lat w konglomeracie Tenneco Inc. na różnych stanowiskach kierowniczych, w tym wiceprezes i dyrektor generalny prowadzący działalność w zakresie składanych kartonów. Gordon zasiada w zarządzie Lockheed Martin Corporation, spółki giełdowej zajmującej się bezpieczeństwem i przemysłem lotniczym. Dyrektor od 1 października 2012 r.