Ilene S. Gordon

Przewodnicząca wykonawczy, Ingredion Incorporated

Gordon

Ilene S. Gordon, lat 62, Przewodnicząca Rady Dyrektorów, od maja 2009 roku Prezes i Dyrektor Generalny Ingredion Incorporated (poprzednio Corn Products International, Inc.), spółki publicznej sektora produkcji z komponentów. Gordon jest również członkiem zarządu Ingredion Incorporated oraz World Business Chicago, organizacji non-profit ds. rozwoju gospodarczego. Poprzednio w latach 2007 - 2009 Gordon pełniła funkcję Prezesa i Dyrektora Generalnego Alcan Packaging Rio Tinto, międzynarodowej firmy zajmującej się produkcją opakowań miękkich i specjalistycznych oraz w latach 1999 - 2007 obejmowała różne funkcje kierownicze wyższego szczebla w Alan Packaging, jej firmach stowarzyszonych oraz wcześniejszych formach prawnych. Przed 1999 rokiem, była przez 17 lat zatrudniona w konglomeracie Tenneco Inc. na różnych stanowiskach kierowniczych, w tym na stanowisku Wiceprezydenta i Dyrektora Naczelnego, kierując działem tekturowych opakowań składanych. Ponadto w ciągu minionych pięciu lat była członkiem zarządu Arthur J. Gallagher & Co., spółki publicznej sektora ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Członek zarządu od 1 października 2012 roku.