Clinton A. Lewis, Jr.

Były Wiceprezes Wykonawczy I Prezes Grupy Odpowiedzialny Za Operacje Międzynarodowe, Rozwój Handlowy, Globalną Genetykę Oraz Pharmaq W Zoetis Inc.

Clinton A. Lewis, Jr.Clinton A. Lewis Jr., 53 lata, byli wiceprezes wykonawczy i prezes grupy odpowiedzialnej za operacje międzynarodowe, rozwój handlowy, globalną genetykę oraz PHARMAQ w Zoetis Inc., umieszczony na liście NYSE wyodrębniony w 2013 roku z firmy Pfizer. Przed mianowaniem na stanowisko w maju 2015 r. Lewis był uprzednio w Zoetis prezesem operacji międzynarodowych (lata 2015–2018) oraz prezesem ds. operacje na terenie USA (lata 2013–2015). Przed powstaniem firmy Zoetis był prezesem ds. operacji na terenie USA w firmie Pfizer Animal Health, w związku z działalnością od 2007 roku.

Dołączył do firmy Pfizer w 1988 roku w segmencie farmaceutycznym dla zdrowia ludzkiego i zajmował stanowiska o rosnącej odpowiedzialności w różnych operacjach handlowych i na stanowiskach kierowniczych. Wcześniej był przewodniczącym zarządu Animal Health Institute (AHI), stowarzyszenia branżowego w Stanach Zjednoczonych, a także skarbnikiem Animal Health Europe, stowarzyszenia branżowego w Europie. Dyrektor od 4 listopada 2017 r.