Tommy S. Joseph

Starszy Wiceprezes

Tommy S. Joseph rozpoczął pracę w International Paper w 1982 roku na stanowisku inżyniera procesowego w zakładzie w Natchez w stanie Mississippi. W 1996 roku został mianowany Dyrektorem ds. Obsługi Technologicznej Produkcji w oddziale Printing and Communications Papers. W kolejnym roku otrzymał awans na stanowisko Dyrektora zakładu w Camden w stanie Arkansas, na którym pracował do 1998 roku, kiedy to został mianowany Dyrektorem zakładu w Mansfield w stanie Luizjana. W marcu 2001 roku otrzymał awans na stanowisko Dyrektora ds. Produkcji – Containerboard and Kraft/ Dyrektora Oddziału – Kraft Papers. Funkcje te pełnił do następnego roku, w którym został mianowany Dyrektorem Naczelnym działu Papierów Przemys łowych. W 2002 roku otrzymał awans na stanowisko Wiceprezesa Specialty Papers, natomiast w 2005 roku został mianowany Wiceprezesem ds. Technologii, a w listopadzie 2008 roku Wiceprezesem ds. Produkcji Globalnej.

W lutym 2009 roku objął obecne stanowisko Starszego Wiceprezesa ds. Produkcji i Technologii. Do jego obowiązków należy wdrażanie globalnych inicjatyw produkcyjnych, technologii oraz bezpieczeństwa. Z dniem 1 stycznia 2010 roku jego zakres obowiązków objął również Global Supply Chain Sourcing.