Mark S. Sutton

Prezes i dyrektor generalny International Paper

Sutton

Mark Sutton został prezesem zarządu International Paper 1 stycznia 2015 roku, a dyrektorem generalnym – 1 listopada 2014 roku. Zanim objął stanowisko dyrektora, był prezesem i dyrektorem ds. operacyjnych, a do jego obowiązków należała kontrola i prowadzenie globalnych interesów przedsiębiorstwa. Od 1 czerwca 2014 roku jest członkiem rady nadzorczej International Paper.

Sutton spędził w firmie całą swoją karierę. Do International Paper dołączył w 1984 roku jako inżynier w zakładzie Pineville w stanie Luizjana. W 1994 roku został kierownikiem zakładu w Thilmany w stanie Wisconsin, należącego do sekcji papierów przemysłowych International Paper. W 2000 roku Sutton przeniósł się do Europy, by objąć stanowisko dyrektora sekcji opakowań z tektury falistej. W 2002 roku został awansowany na wiceprezesa oraz dyrektora generalnego odpowiedzialnego za opakowania z tektury falistej na terenie siedmiu państw EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). W 2005 roku został wiceprezesem ds. strategicznego planowania korporacyjnego i przeniósł się do Memphis. W 2007 roku został starszym wiceprezesem ds. globalnego łańcucha dostaw, a w 2009 roku – starszym wiceprezesem ds. papieru do drukowania i pisania na terenie obu Ameryk. W listopadzie 2011 roku Sutton został starszym wiceprezesem ds. opakowań przemysłowych.

Sutton zasiada w radzie nadzorczej Kroger Company. Jest członkiem Rady Biznesu, rady nadzorczej Amerykańskiego Związku Lasów i Papieru (American Forest & Paper Association), rady nadzorczej Business Roundtable oraz międzynarodowej rady doradczej w Szkole Zarządzania w Moskwie – Skołkowo. Został wybrany przewodniczącym Amerykańsko-Rosyjskiej Rady Biznesu. Zasiada też w radzie nadzorczej Memphis Tomorrow oraz w radzie gubernatorów New Memphis Institute.

Posiada licencjat z inżynierii elektrycznej uzyskany na Louisiana State University.