O firmie

C. Cato Ealy 

Starszy Wiceprezes Rozwój korporacyjny

C. Cato Ealy_CloseupC. Cato Ealy rozpoczął pracę w International Paper w kwietniu 1992 roku jako Dyrektor ds. Rozwoju Korporacyjnego (Corporate Development). W czerwcu 1996 roku został mianowany Wiceprezesem, a w czerwcu 2003 roku otrzymał awans na stanowisko Starszego Wiceprezesa. Jest odpowiedzialny za krajowe i zagraniczne programy spółki związane z nabywaniem i zbywaniem aktywów. Przed przyłączeniem do International Paper od 1989 roku pracował na stanowisku Dyrektora Charterhouse Inc.