Orędzie Prezydenta

Mark Sutton, Prezes i Dyrektor Generalny

SuttonW miarę jak International Paper rozwija się i dostosowuje do ciągle zmieniającego się rynku, jedno pozostaje niezmienne — chcemy postępować rzetelnie z właściwych pobudek.   

Etyka i uczciwość stanowią fundament naszych podstawowych wartości — zaangażowania, poczucia odpowiedzialności, szacunku i dążenia do doskonałości. Wartości te sprawiają, że International Paper należy do najbardziej wiarygodnych marek w branży, a także stanowią podstawę naszego sukcesu. Sprawiają one również, że IP jest miejscem pracy, z którego wszyscy możemy być dumni. Działamy w wielu krajach i kulturach na całym świecie, połączeni wspólną misją, wizją i wartościami. Odpowiadamy za promowanie tych wartości w przedsiębiorstwie w regionach, w których działamy na całym świecie.

Celem naszego „Kodeksu postępowania” jest ułatwienie Wam zrozumienia podstawowych wartości International Paper oraz standardów, którym podlega nasza działalność. Zawiera on również wskazówki dotyczące skutecznego radzenia sobie z problemami natury etycznej. W naszym globalnym, konkurencyjnym środowisku czasami zdarzają się sytuacje wystawiające na próbę naszą rzetelność i zdolność do właściwej oceny. Kodeks ten pomaga nam reagować zgodnie z zasadami IP Way oraz duchem i literą prawa. Wyznacza on zasady traktowania klientów, inwestorów, dostawców i siebie nawzajem.

Liczymy na to, że wszyscy pracownicy będą postępować zgodnie z tym Kodeksem oraz zawiadamiać o przypadkach jego naruszenia bez obaw, że zostaną narażeni na działania odwetowe. Reagujemy na wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszenia przepisów Kodeksu i nie będziemy tolerować działań odwetowych wobec pracowników, którzy będą w dobrej wierze zawiadamiać o sprawach natury etycznej.

Wszyscy liderzy wyższego szczebla, w tym zarząd IP, popierają ten Kodeks i dążą do tego, aby jego wartości i zasady stanowiły podstawę naszej działalności. Zachęcam Was do dokładnego zapoznania się z Kodeksem w celu lepszego zrozumienia, jak nasze podstawowe wartości wpływają na nasze codzienne decyzje biznesowe, a także lepszego przygotowania się do właściwego reagowania w razie potrzeby. 

W International Paper jesteśmy przekonani, że sposób osiągania celów jest tak samo istotny, jak ostateczny sukces.  Zasady etyczne zawsze wyznaczają nam właściwy sposób postępowania. Kodeks postępowania IP jest dla nas drogowskazem do pełnej sukcesów przyszłości, zapewniając wskazówki dotyczące etyki, osobistej uczciwości i przestrzegania przepisów — wartości leżących u podstaw globalnej społeczności IP.

Z wyrazami szacunku,
Mark S. Sutton
Prezes i Dyrektor Wykonawczy